Pakalpojumi - 454156-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Sarunu procedūra 

Beļģija-Malinesa: Uzkopšanas pakalpojumi

2017/S 218-454156

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
De Lijn — Techniek
Motstraat 20
Mechelen
2800
Beļģija
E-pasts: Nathalie.Goossens@delijn.be
NUTS kods: BE2

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.delijn.be

Pircēja profila adrese: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290902

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290902
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Pilsētas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Interne reiniging van bussen van De Lijn voor de entiteit Antwerpen.

Atsauces numurs: TECH-autobussen-2017-mibng-245-F05_0
II.1.2)Galvenās CPV kods
90910000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Oproep tot kandidaatstelling:

Interne reiniging van bussen van De Lijn voor de entiteit Antwerpen.

Het betreft een raamovereenkomst voor vier jaar, met de mogelijkheid tot een jaarlijkse opzegging rekening houdend met het voorziene evaluatiesysteem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Oproep tot kandidaatstelling:

Interne reiniging van bussen van De Lijn entiteit Antwerpen.

Het betreft een raamovereenkomst voor vier jaar, met de mogelijkheid tot een jaarlijkse opzegging rekening houdend met het voorziene evaluatiesysteem.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

1. Uittreksel uit het strafregister voor rechtspersonen;

2. Voldoen aan de voorschriften inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ-attest) en een attest inzake fiscale schulden of gelijkwaardige documenten voor de buitenlandse dienstverleners.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

3. De kandidaat-inschrijver dient een gemiddelde omzet van tenminste 1 000 000 EUR per jaar aan te tonen en dit over de periode van 2014 tot heden. De kandidaat-inschrijver voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming een document met vermelding van de omzetcijfers sedert 2014 tot heden.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

4. De kandidaat-inschrijver moet bij zijn offerte:

a. minimum 3 referenties van de periode 2014 tot heden van gelijkaardige opdrachten voegen;

b. geattesteerd door een ondertekend attest van goede uitvoering met volgende gegevens:

— Opdrachtgever met contactpersoon: naam, adres, telefoonnummer, btw-nummer (identificatie opdrachtgever)

— Bedrag opdracht

— Periode uitvoering opdracht: van ... tot ...

— Korte omschrijving van de opdracht

5. De kandidaat-inschrijver werkt volgens een milieuzorgsysteem dat wordt aangetoond door een kopie van een ISO 14001-certificaat of een kopie van een EMAS-certificaat of gelijkwaardig.

6. De kandidaat-inschrijver dient lid te zijn van de Algemene Belgische Schoonmaakunie (ABSU) of de Europese Federatie van Industriële Schoonmaakbedrijven (FENI/EFCI) en voegt een attest van lidmaatschap toe of gelijkwaardig.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Klasse: N/A, Categorie: N/A.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 12/12/2017
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Holandiešu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

U dient de documenten opgesomd in III.1 in te dienen voor de deadline in IV.2.2.

De kandidatuur dient in een dubbele omslag:

— ofwel: per aangetekende zending verstuurd te worden. Gelieve in voorkomend geval duidelijk het

referentienummer van de opdracht ‘autobussen-2017-mibng-245' + de vermelding ‘Kandidatuur: vertrouwelijk!’

op de enveloppe te noteren. Gelieve ook het emailadres van de contactpersoon die De Lijn mag contacteren

voor bijkomende inlichtingen bij de enveloppe te voegen.

— ofwel: afgegeven te worden in een definitief gesloten omslag op de Centrale Diensten van VVM De Lijn,

Dienst Inkoop t.a.v. Nathalie Goossens te Mechelen na afspraak. Vermeld duidelijk het referentienummer van de

opdracht ‘autobussen-2017-mibng-245' op de enveloppe. Gelieve ook het e-mailadres van de contactpersoon die De Lijn

mag contacteren voor bijkomende inlichtingen bij de enveloppe te voegen. Bij afgifte van de kandidaatstelling,

dient de drager ervan om een ontvangstbevestiging te vragen, waarop duidelijk de datum en het uur van de

ontvangst vermeld staan.

Het elektronisch indienen van de kandidaturen is niet toegestaan.

Gelieve bij de papieren versie van uw kandidaatstelling ook een digitale versie (USB-stick) toe te voegen.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Beļģija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/11/2017