Pakalpojumi - 454196-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Katowice: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2017/S 218-454196

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2017/S 183-375948)

Legal Basis:

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Tauron Ciepło Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
Katowice
40-126
Polija
Kontaktpersona: Anna Niepsuj
Tālrunis: +48 327358240
E-pasts: anna.niepsuj@tauron-cieplo.pl
Fakss: +48 327358255
NUTS kods: PL22A

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.tauron-cieplo.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym.

Atsauces numurs: 2017/TC/TC/02286/L
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym dotyczącym realizacji inwestycji pod nazwą: Odbudowa mocy wytwórczej źródła ZW Katowice odpowiednio do potrzeb rynku ciepła i wymogów BAT.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/11/2017
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 183-375948

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: VI.3
Teksta labojuma vieta: Informacje dodatkowe:
Tekstu:

5. Terminy realizacji zamówienia (określone w tygodniach od podpisania Umowy):

1. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku kotłowni WP120 oraz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego (wraz z decyzją PSP) – nie później niż do końca 8 tygodnia;

2. Opracowanie projektu budowlanego – nie później niż do końca 10 tygodnia;

3. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – nie później niż do końca 11 tygodnia;

4. Dostarczenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – nie później niż do końca 21 tygodnia;

5. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego – nie później niż do końca 10 tygodnia;

6. Opracowanie części technicznej dokumentacji przetargowej na generalne wykonawstwo zamówienia pn.„Zaprojektowanie i kompleksowa realizacja kotła gazowego o mocy znamionowej 140 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi i dostosowaniem budynku kotłowni do wymogów BHP i ppoż. w ramach inwestycji »Odbudowa mocy wytwórczej źródła ZW Katowice odpowiednio do potrzeb rynku ciepła i wymogów BAT« przy odpowiednim stosowaniu standardu pod klucz (Dostosuj, Zaprojektuj i Wybuduj)” – nie później niż do końca 10 tygodnia;

7. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego – czas trwania kontraktu z Generalnym Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego – do dnia uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie wskazanej Inwestycji, nie dłużej jednak niż przez okres 48 miesięcy.

Zamawiający ma zamiar ogłosić przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy niezwłocznie po zweryfikowaniu i zaopiniowaniu części technicznej dokumentacji przetargowej, programu funkcjonalno- użytkowego i projektu budowlanego dostarczonego przez Wykonawcę.

Lasīt šādi:

5. Terminy realizacji zamówienia (określone w tygodniach od podpisania Umowy):

1. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku kotłowni WP120 oraz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z decyzją PSP oraz badania gruntu pod nowe obiekty – nie później niż do końca 8 tygodnia;

2. Wykonanie projektu budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowę Zadania Inwestycyjnego – nie później niż do końca 16 tygodnia;

3. Złożenie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę na podstawie projektu budowlanego odebranego przez Zamawiającego – nie później niż do końca 18 tygodnia;

4. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla Zadania Inwestycyjnego – nie później niż do końca 28 tygodnia;

5. Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego – nie później niż do końca 10 tygodnia;

6. Wykonanie kompletnej części technicznej do materiałów przetargowych dla wyboru Generalnego Wykonawcy – nie później niż do końca 14 tygodnia;

7. Udział w opracowaniu kompletnych materiałów przetargowych dla wyboru Generalnego Wykonawcy – do końca przygotowania przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy;

8. Doradztwo techniczne w trakcie postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy – do końca trwania przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy;

9. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego – czas trwania kontraktu z Generalnym Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego – do dnia uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie wskazanej Inwestycji, nie dłużej jednak niż przez okres 48 miesięcy.

Zamawiający ma zamiar ogłosić przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy niezwłocznie po zweryfikowaniu i zaopiniowaniu części technicznej dokumentacji przetargowej, programu funkcjonalno- użytkowego i projektu budowlanego dostarczonego przez Wykonawcę.

VII.2)Cita papildu informācija: