Būvdarbi - 454219-2017

14/11/2017    S218    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Nav 

Rumānija-Deva: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2017/S 218-454219

UAT Judetul Hunedoara, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud. Hunedoara, Kontaktpersona(-as): Eugen Mitrita, Lia Goanta, Deva 330005, Rumānija. Tālrunis: +40 254226200. Fakss: +40 254226200. E-pasts: achizitiicjhd@gmail.com

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 10.12.2016, 2016/S 239-436320)

Priekšmets:
CPV:90500000, 90513000, 90513200, 90514000, 90531000

Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

Nebīstamu atkritumu pārstrādes un apglabāšanas pakalpojumi

Pilsētvides cieto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi

Atkritumu poligona apsaimniekošanas pakalpojumi

Šī teksta vietā: 

III.1.2) Capacitatea economică și financiară:

Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv 2013, 2014 si 2015, trebuie sa fie cel putin egala cu 19 928 697 RON.

III.1.2) Capacitatea economică și financiară

Prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic, pe ultimii 3 ani, respectiv 2013, 2014, 2015, din care rezulta cifra de afaceri globala anuala.

Jābūt: 

III.1.2) Capacitatea economică și financiară:

Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv 2014, 2015, 2016, trebuie sa fie cel putin egala cu 19 928 697 RON.

III.1.2) Capacitatea economică și financiară

Prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic, pe ultimii 3 ani, respectiv 2014, 2015, 2016, din care rezulta cifra de afaceri globala anuala.

Cita papildu informācija

Informācija, kas jālabo vai jāpapildina attiecīgajos konkursa dokumentos.

Sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgā konkursa dokumentus.

Modificarile au fost aduse deoarece termenul limita initial pentru depunerea ofertelor a fost decalat cu 12 luni. Anuntul de tip erata a fost transmis spre publicare in baza prevederilor art. 53 alin. (1) din HG nr. 867/2016.