Pakalpojumi - 454379-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Polanów: Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

2017/S 218-454379

Gmina Polanów, ul. Wolności 4, Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, pokój nr 5 (sekretariat), Kontaktpersona(-as): Bogumił Badurak., Polanów 76-010, Polija. Tālrunis: +94 3481059. Fakss: +94 3188387. E-pasts: b.badurak@polanow.eu

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 25.10.2017, 2017/S 205-424251)

Priekšmets:
CPV:90500000, 90511100, 90511200, 90512000, 90513100, 90533000, 90514000

Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi

Pilsētvides cieto atkritumu savākšanas pakalpojumi

Mājsaimniecību atkritumu savākšanas pakalpojumi

Atkritumu transporta pakalpojumi

Mājsaimniecību atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Atkritumu izgāztuves apsaimniekošanas pakalpojumi

Atkritumu otrreizējās pārstrādes pakalpojumi

Šī teksta vietā: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

28.11.2017 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

28.11.2017 (12:15)

Jābūt: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

4.12.2017 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

4.12.2017 (12:15)