Pakalpojumi - 454380-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Francija-Parīze: Tīrīšanas un sanitārijas pakalpojumi

2017/S 218-454380

Société nationale immobilière, 100/104 aveue de France, Kontaktpersona(-as): Jean Marc Pollion, Paris Cedex 13 75646, Francija. Tālrunis: +33 155033276. E-pasts: jpollion@groupesni.fr

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 10.11.2017, 2017/S 216-450423)

Priekšmets:
CPV:90900000, 90911200, 90911300, 90914000, 90918000, 90919100, 90919200, 90910000

Tīrīšanas un sanitārijas pakalpojumi

Ēku tīrīšanas pakalpojumi

Logu tīrīšanas pakalpojumi

Autostāvvietu tīrīšanas pakalpojumi

Atkritumu urnu tīrīšanas pakalpojumi

Biroja iekārtu tīrīšanas pakalpojumi

Biroju uzkopšanas pakalpojumi

Uzkopšanas pakalpojumi

Šī teksta vietā: 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

11.12.2017 (17:00)

Jābūt: 

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

13.12.2017 (17:00)