Pakalpojumi - 454435-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Spānija-Kadisa: Eksperta liecības pakalpojumi

2017/S 218-454435

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Diputación Provincial de Cádiz
P1100000G
Plaza de España, s/n
Kontaktpunkts(-i): Central de Contratación Administrativa
11071 Cádiz
Spānija
Tālrunis: +34 956240149
E-pasts: centraldecontratacionadministrativa@dipucadiz.es

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: www.dipucadiz.es

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

71319000

Apraksts
Eksperta liecības pakalpojumi.

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 1
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

M.B. Agencia Técnica de Peritaciones, S.L.
Spānija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 387 312 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 78 342 EUR
Bez PVN