Pakalpojumi - 454457-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Sarunu procedūra bez iepirkuma izsludināšanas 

Polija-Varšava: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2017/S 218-454457

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Muzeum Historii Polski w Warszawie
ul. Mokotowska 33/35
Kontaktpersona(-as): Sebastian Matysiak
00-560 Warszawa
Polija
Tālrunis: +48 222119065
E-pasts: sebastian.matysiak@muzhp.pl

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.muzhp.pl

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

71000000

Apraksts
Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 2 157 973,98 PLN
Bez PVN

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
Polija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 2 157 973,98 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 2 157 973,98 PLN