Būvdarbi - 454476-2017

14/11/2017    S218    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Rumānija-Suceava: Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi

2017/S 218-454476

ACET SA Suceava, Str. Mihai Eminescu nr. 5, Kontaktpersona(-as): Groza Stefan, Suceava 720183, Rumānija. Tālrunis: +4 0230206315. Fakss: +4 0230520941. E-pasts: acet@rdslink.ro

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 6.9.2017, 2017/S 170-349664)

Priekšmets:
CPV:45231300, 45232150, 45232152, 45232400

Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi

Darbi, kas saistīti ar ūdensapgādes cauruļvadiem

Sūkņu stacijas celtniecības darbi

Kanalizācijas ierīkošanas būvdarbi

Cita papildu informācija

Informācija, kas jālabo vai jāpapildina attiecīgajos konkursa dokumentos.

Sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgā konkursa dokumentus.

Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 9.11.2017 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro