Būvdarbi - 454480-2017

14/11/2017    S218    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Rumānija-Bucuresti: Transformatoru apakšstacija

2017/S 218-454480

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” SA, B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Directia Comerciala, Kontaktpersona(-as): Nicoleta Popovici, Bucuresti 010325, Rumānija. Tālrunis: +40 213035786. Fakss: +40 213035980. E-pasts: nicoleta.popovici@transelectrica.ro

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 17.10.2017, 2017/S 199-410598)

Priekšmets:
CPV:45232221, 31600000, 71323100

Transformatoru apakšstacija

Elektriskās iekārtas un aparāti

Elektroapgādes sistēmu projektēšanas pakalpojumi

Cita papildu informācija

Informācija, kas jālabo vai jāpapildina attiecīgajos konkursa dokumentos.

Sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgā konkursa dokumentus.

Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 9.11.2017 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro