Būvdarbi - 454493-2017

14/11/2017    S218    - - Būvdarbi - Paziņojums par līgumu - Sarunu procedūra 

Vācija-Nirnberga: Kabeļu kanālu ievilkšana

2017/S 218-454493

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Būvdarbi

Direktīva 2004/17/EK

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

N-ERGIE Aktiengesellschaft
Zentralbereich Einkauf, Südliche Fürther Straße 18-20
Kontaktpersona(-as): Klaus Kutka
90429 Nürnberg
Vācija
Tālrunis: +49 91180258405
E-pasts: klaus.kutka@n-ergie.de
Fakss: +49 9118028858405

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzēja galvenā adrese: http://www.n-ergie.de

Elektroniska piekļuve informācijai: https://www.n-ergie.de/n-ergie/unternehmen/lieferanten/verlegearbeiten

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45314310, 45231000, 45221250, 45231221, 45231110, 45231113, 45231300, 45231400, 45232150, 45232140, 45232210, 45233120, 45233140, 45233142, 45233222, 45232000

Apraksts
Kabeļu kanālu ievilkšana.
Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi.
Pazemes darbi, izņemot tuneļu, šahtu un pazemes eju izbūvi.
Gāzes padeves maģistrāles būvdarbi.
Cauruļvadu ielikšanas būvdarbi.
Cauruļvadu nomaiņas darbi.
Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi.
Elektrolīniju būvdarbi.
Darbi, kas saistīti ar ūdensapgādes cauruļvadiem.
Centrālapkures maģistrāļu būvdarbi.
Gaisa pārvades līniju būvniecība.
Ceļu būvdarbi.
Ceļu būve.
Ceļu remontdarbi.
Ielu bruģēšanas un asfaltēšanas darbi.
Cauruļvadu un kabeļu ierīkošanas palīgdarbi.

IV iedaļa: Procedūra

IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu saņemšanai (izņemot DIS)
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 11.12.2017 - 13:00
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
12.12.2017 - 13:00
IV.3.5)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
vācu valoda.