Būvdarbi - 454571-2017

14/11/2017    S218    - - Būvdarbi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Šveice-Estavayer-le-Lac: Celtniecības darbi

2017/S 218-454571

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Office fédéral des routes — Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7
Estavayer-le-Lac
1470
Šveice
Kontaktpersona: Gestion des projets
E-pasts: marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
NUTS kods: CH0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.simap.ch

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Entretien et aménagement RN

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

N01.08 130065 — PUN Villars-Ste-Croix — Cossonay — Génie civil et construction métallique — Lot 101 (ID 4504).

II.1.2)Galvenās CPV kods
45000000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

N01.08 130065 — PUN Villars-Ste-Croix — Cossonay — Génie civil et construction métallique — Lot 101 (ID 4504).

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 3 032 624.95 CHF
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45000000
45233110
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CH0
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

N01.08 130065 — PUN Villars-Ste-Croix — Cossonay — Génie civil et construction métallique — Lot 101 (ID 4504).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Selon les critères d'adjudications publiés dans l'appel d'offre / Svērums: 1
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 094-185830
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
07/11/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 7
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
S. Facchinetti SA
Route des Gouttes-d'Or 78
Neuchâtel
2009
Šveice
NUTS kods: CH0
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 3 032 624.95 CHF
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Raisons de la décision d'adjudication: Il s'agit de l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de l'ensemble des critères.

Indication des voies de recours: Conformément à l'art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Le mémoire de recours, à présenter en 2 exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

Publication de référence nationale: Simap de la 10.11.2017, doc. 993887.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
Saint-Gall
9023
Šveice
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/11/2017