Būvdarbi - 454574-2017

14/11/2017    S218    - - Būvdarbi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Šveice-Cīrihe: Ar veselības pakalpojumiem saistītu ēku celtniecības darbi

2017/S 218-454574

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Būvdarbi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Hochbauamt Kanton Zürich Baubereich 4
Stampfenbachstraße 110
Zürich
8090
Šveice
Kontaktpersona: Christoph Keller
E-pasts: christoph.keller@bd.zh.ch
NUTS kods: CH0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.simap.ch

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Universitätsspital Zürich, 266BEHA.NEU – Behandlungstrakt Süd, Rämistraße 100, 8006 Zürich, 20456.10 – USZ Modulbau SUED2 im Park, BKP 287-01 Baureinigung.

II.1.2)Galvenās CPV kods
45215100
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Universitätsspital Zürich, 266BEHA.NEU – Behandlungstrakt Süd, Rämistraße 100, 8006 Zürich, 20456.10 – USZ Modulbau SUED2 im Park, BKP 287-01 Baureinigung.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 195 669.95 CHF
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45215100
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CH0
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Universitätsspital Zürich, 266BEHA.NEU – Behandlungstrakt Süd, Rämistraße 100, 8006 Zürich, 20456.10 – USZ Modulbau SUED2 im Park, BKP 287-01 Baureinigung.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Preis / Svērums: 1
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Referenzen / Svērums: 1
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Qualität / Svērums: 1
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 175-359757
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
06/11/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 8
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
gammaRenax AG
Ringstraße 15
Dübendorf
8600
Šveice
NUTS kods: CH0
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 195 669.95 CHF
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Begründung des Zuschlagsentscheides: Beste Erfüllung der Eignungs- und Zuschlagskriterien.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Zuschlag kann innerhalb von 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 10.11.2017, Dok. 993581.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St. Gallen
9023
Šveice
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/11/2017