Pakalpojumi - 454582-2017

14/11/2017    S218    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Šveice-Écublens: Inženiertehniskie pakalpojumi

2017/S 218-454582

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Holinger SA
Route de la Pierre 22
Écublens Vaud
1024
Šveice
Kontaktpersona: Jürg Schweizer
E-pasts: juerg.schweizer@holinger.com
NUTS kods: CH0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.simap.ch

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=989543
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Station d'épuration VOG «La Verna»
Route de Rue 17
Écublens (FR)
1673
Šveice
E-pasts: stepvog@bluewin.ch
NUTS kods: CH0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.simap.ch

I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vide

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Extension de la STEP de la Verna — Ingénieur civil.

II.1.2)Galvenās CPV kods
71300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Prestations d'ingénieur civil, phases 32 (partielle), 41, 51, 52 et 53 selon RPH SIA 103 (2014) pour les travaux de génie civil (terrassements, gros œuvre, aménagements extérieurs); montant des travaux donnant droit aux honoraires: CHF 8'700'000 (hors taxes).

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: CH0
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

STEP «La Verna», 1673 Écublens (FR).

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Prestations d'ingénieur civil, phases 32 (partielle), 41, 51, 52 et 53 selon RPH SIA 103 (2014) pour les travaux de génie civil (terrassements, gros œuvre, aménagements extérieurs); montant des travaux donnant droit aux honoraires: CHF 8'700'000 (hors taxes).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 46
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 11/01/2018
Vietējais laiks: 11:30
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Franču valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 12 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 11/01/2018
Vietējais laiks: 23:59
Vieta:

STEP VOG.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Pas d'ouverture publique. Un procès-verbal d'ouverture est adressé aux soumissionnaires après l'ouverture.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Des offres partielles ne sont pas admises.

Conditions générales: voir documents d'appel d'offre.

Négociations: exclues.

Conditions régissant la procédure: voir documents d'appel d'offre.

Indication des voies de recours: Le présent appel d'offres peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les 10 jours dès la publication; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

Délai de clôture pour le dépôt des offres / remarques: voir document d'appel d'offre. Le moment de l'arrivée à destination de l'offre fait foi. La date du timbre postal n'est pas prise en considération.

Remarques (Délai souhaité pour poser des questions par écrit) Les questions sont à poser par le biais du forum SIMAP.

Publication de référence nationale: Simap de la 10.11.2017 ,doc. 989543. Délai souhaité pour poser des questions par écrit: 04.12.2017.

Dossier disponible à partir du 10.11.2017 jusqu'au 11.01.2018

Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres: un dossier complémentaire de plans de projet sera mis à disposition via SIMAP à partir du 24.11.2017.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Bundesverwaltungsgericht
Postfach
St. Gallen
9023
Šveice
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/11/2017