Práce - 454609-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

15/11/2017    S219

Španielsko-Alicante: Plánovanie a vykonávanie prác týkajúcich sa kombinovania automatických plynných protipožiarnych systémov v budovách AA1 a AA2 riaditeľstva EUIPO vrátane dodávky tovarov pre takéto práce

2017/S 219-454609

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 11.10.2017, 2017/S 195-399643)

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANIELSKO. E-mail: procurement@euipo.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

16.11.2017 (13:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

21.11.2017 (11:00) miestneho času:

[...]

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

[...] do 17.11.2017.

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

27.11.2017 (13:00) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

29.11.2017 (11:00) miestneho času:

[...]

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

[...] do 28.11.2017.