S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 454614-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

15/11/2017    S219

Luxembursko-Luxemburg: EIB - Poskytnutie externých pracovníkov, služieb a výrobkov na podporu služieb bezpečnosti IT v rámci skupiny EIB

2017/S 219-454614

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 4.10.2017, 2017/S 190-388243)

Európska investičná banka, 98–100, boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxemburg, LUXEMBURSKO. Kontakt: Oleg Panta. E-mail: cs-procurement@eib.org

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

21.11.2017.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

24.11.2017 (11:00) miestneho času.

[...]

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

5.12.2017.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

8.12.2017 (11:00) miestneho času.

[...]