TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 454620-2022

19/08/2022    S159

Danmark-Glostrup: Vask og rensning

2022/S 159-454620

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2022/S 143-409497)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Glostrup Kommune
CVR-nummer: 65120119
Postadresse: Rådhusparken 2
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Kevin Lousen
E-mail: kelou@bdo.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.glostrup.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330940

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vask og leje af arbejdsbeklædning inden for ældreområdet i Glostrup Kommune

Sagsnr.: 21/4247
II.1.2)Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører leje og vask af arbejdsbeklædning til personalet på tre ældrecentre, herunder tre køkkener, to dagcentre, den kommunale hjemme/sygeplejen, et træningscenter og et rehabiliteringshus. Herudover omfatter ydelsen adgangen til et elektronisk bestillings-/styringssystem, der gør det nemt at styre, kontrollere og tilpasse beholdningen. Antallet af sundhedsfaglige medarbejdere i Glostrup Kommunes ældreområde kan variere i både opadgående og nedadgående retning i aftaleperioden. I øjeblikket omfatter aftalen ca. 537 medarbejdere fordelt som følgende: • 415 fastansatte som skal have personmærket beklædning • 122 elever, som skal have personmærket beklædning (se Bilag 1 – Kravspecifikation), mens der ønskes puljetøj til elever på Træningscentret samt vikarer efter behov Ovenstående er fordelt på ca. 90 % kvinder og 10 % mænd.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2022
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 143-409497

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 00:00
Læses:
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 23:59
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Ordregiver har konstateret, at der i udbudssystemet- og bekendtgørelsen fremgår, at tilbudsfristen er sat til at være den 22. august kl. 00.00, hvilket er en åbenlys fejl, idet ordregiver naturligvis følger fristbekendtgørelsens regler og således tillader tilbud med udgangen af den førstkommende hverdag, hvilket er mandag 22. august kl. 23:59.

Dette har ligeledes været intentionen fra start, som det fremgår af den offentliggjorte tidsplan i udbudsbetingelserne og forventes at være i overensstemmelse med tilbudsgivernes forståelse.

Dette er hermed ændret, således at udbudssystemet er åbent for modtagelse af jeres tilbud i tidsrummet frem til mandag den 22. august kl. 23:59.