Varor - 455173-2020

29/09/2020    S189

Grekland-Maroussi: Bärbara datorer och dockningsstationer

2020/S 189-455173

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå
Postadress: 1 Vasilissis Sofias Street
Ort: Maroussi
Nuts-kod: EL ΕΛΛΑΔΑ
Postnummer: 15124
Land: Grekland
Kontaktperson: Procurement Officer
E-post: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.enisa.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7213
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7213
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Cybersäkerhet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bärbara datorer och dockningsstationer

Referensnummer: ENISA F-RED-20-T29
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30200000 Datorer och datamateriel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Enisa vill upphandla bärbara datorer av företagskvalitet och dockningsstationer för sin personal. De bärbara datorerna ska ha en skärmstorlek på 13,3 eller 14 tum och en maxvikt under 1,4 kg respektive 1,5 kg (laddare ingår inte i viktberäkningen). Dockningsstationerna ska vara 100 % kompatibla med datorerna.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30213100 Bärbara datorer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: EL ΕΛΛΑΔΑ
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Cirka 140 000 EUR beräknas komma att användas före slutet av 2020 för byråns omedelbara behov.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Två förlängningar om 12 månader vardera, för en längsta period om 3 år från påbörjandet av kontraktet.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/10/2020
Lokal tid: 18:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 30/10/2020
Lokal tid: 10:30
Plats:

ENISA Athens office, 1 Vasilissis Sofias Street, Maroussi 151 24 Attiki, GREKLAND.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 1 rättslig representant per deltagande anbudsgivare får närvara vid mötet för öppnande. Anbudsgivare ska informera byrån skriftligen om sin avsikt att närvara via e-post till procurement@enisa.europa.eu, minst 2 arbetsdagar före mötet för öppnande.

Observera att alla anbudsgivare också helt enkelt kan begära att få en kopia av anbudsrapporten skickat till dem via e-post.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/09/2020