Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Οι εγγραφές για το 4ο εργαστήριο για περαιτέρω χρήστες δεδομένων TED ξεκινούν στις 14 Δεκεμβρίου 2023

Υπηρεσίες - 455178-2020

29/09/2020    S189

Πολωνία-Βαρσοβία: Δεύτερο πιλοτικό σχέδιο τεχνολογίας αερόστατου επιτήρησης θαλασσίων περιοχών

2020/S 189-455178

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 177-424145)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Frontex — Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
Ταχ. διεύθυνση: Plac Europejski 6
Πόλη: Warsaw
Κωδικός NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Ταχ. κωδικός: 00-844
Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@frontex.europa.eu
Τηλέφωνο: +48 222059500
Φαξ: +48 222059501
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.frontex.europa.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Δεύτερο πιλοτικό σχέδιο τεχνολογίας αερόστατου επιτήρησης θαλασσίων περιοχών

Αριθμός αναφοράς: Frontex/OP/612/2020/JL
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79714000 Υπηρεσίες επιτήρησης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο γενικός στόχος του παρόντος διαγωνισμού είναι η μίσθωση δύο αεροστάτων επιτήρησης για τη διεξαγωγή ενός δεύτερου πιλοτικού σχεδίου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα κράτος μέλος υποδοχής: την Ελλάδα, με στόχο την αξιολόγηση της ικανότητας και της οικονομικής απόδοσης του αερόστατου που εκτελεί θαλάσσια επιτήρηση σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι, συνεπώς, η σύναψη μίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη, λειτουργία και αξιολόγηση για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών και έξι μηνών κατ” ανώτατο όριο, δύο αεροστάτων επιτήρησης, με συμπερίληψη στη σύμβαση της παροχής εξοπλισμού και εμπειρογνωμόνων για τη διεξαγωγή της δοκιμής.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/09/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 177-424145

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 06/10/2020
Τοπική ώρα: 14:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 20/10/2020
Τοπική ώρα: 14:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 08/10/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 22/10/2020
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η προθεσμία υποβολής ερωτήσεων αναβάλλεται από τις 23:59 της 28ης Σεπτεμβρίου 2020 στις 23:59 της 12ης Οκτωβρίου 2020.