Építési beruházás - 455305-2020

Submission deadline has been amended by:  534453-2020
29/09/2020    S189

Magyarország-Budapest: Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

2020/S 189-455305

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_27806346
Postai cím: Váci út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greksa Szlávna
E-mail: szlavna.greksa@erzsebettaborok.hu
Telefon: +36 14450215
Fax: +36 17004555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://erzsebetalapitvany.hu/
A felhasználói oldal címe: https://erzsebetalapitvany.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000951302020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000951302020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb közösségi/társadalmi tev. gyermektáboroztatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása

Hivatkozási szám: EKR000951302020
II.1.2)Fő CPV-kód
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása

A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

8640 Fonyód, Virág u. 77. (hrsz.: 10232/18., 10232/5., 10232/9., 10232/14., 10232/15., 10232/16., 10232/17.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése

Főbb mennyiségek:

Tervezési program szerinti tervdokumentáció készítése, valamint tervezői művezetés, és kivitelezés.

1. Bontás

— teljes épület bontása összesen 8 104,94 lm 3

— faház alépítmények bontása összesen 4 067,55 m2

2. Meglévő, megmaradó épületek felújítása, átalakítása

2.1. Porta épülete

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 59,48 m2

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 10,84 m2

2.2. Raktár-műhely épület

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 321,76 m2

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 74,82 m2

— utólagos homlokzatszigetelés összesen 328,96 m2

2.3. Központi épület

— beltéri felújítás, átalakítás összesen 3 394 m2

— műanyag kültéri nyílászárók cseréje összesen 424,26 m2

— utólagos homlokzatszigetelés összesen 551 m2

— padlásfödém szigetelés összesen 498,35 m2

2.4. Apartman ház

Beltéri felújítás, átalakítás összesen 339,01 m2

3. Fejlesztések

3.1. Új sátrak

— altábori szállássátor összesen 40 db

Befogadóképesség 20 fő/sátor

Összesen 2 828,4 m2

— rendezvénysátor összesen 1 db

Befogadóképesség 800 fő

Összesen 976 m2

3.2. Új vizesblokk építése összesen 7 db

Összesen 736,88 m2

A kivitelezéssel megvalósuló/.érintett (új építmény felépítése és/vagy meglévő építmény bővítése és/vagy felújítása) építmények hasznos alapterülete összesen: 8 626,71 m2

4. Kültéri munkák

— térkő burkolat összesen 3 564 m2

— bazaltbeton burkolat összesen 16 480 m2

— kerítésépítés összesen 1 745 fm

— gyepvetés összesen 70 000 m2

— fa ültetés összesen 510 db

— cserje ültetése összesen 10 000 db

— évelők ültetése összesen 12 000 db

Ajánlatkérő gyermektáboroztatást, mint közfeladatot ellátó szervezet. A kivitelezés egy részét a gyermektáboroztatással párhuzamosan kell végezni.

A teljes mennyiséget, és részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Minőségi kritérium: Az M.2.1) (É) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. Minőségi kritérium: Az M.2.2) (MV-É) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3. Minőségi kritérium: Az M.2.3) (MV-ÉV) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. Minőségi kritérium: Az M.2.4) (MV-ÉG) alkalmassági követelményhez bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az adott szakterületen (egész hónapban megadva, min. 0 max. 60 hónap) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5. Minőségi kritérium: Vázlatterv elkészítésének vállalt teljesítési részhatárideje a szerződés hatálybalépésétől számítottan (egész naptári napban megadva, 30 napnál kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelenséget eredményez, 10 nap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 6. Minőségi kritérium: Engedélyezési terv elkészítésének vállalt teljesítési részhatárideje a vázlatterv elfogadásától számítottan (egész naptári napban megadva, 60 napnál kedvezőtlenebb megajánlás érvénytelenséget eredményez, 30 nap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 27/11/2020
Befejezés: 30/11/2021
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A projekt teljes megnevezése: A Fonyódligeti Erzsébet-tábor infrastrukturális fejlesztési munkáinak teljes körű tervezése, kivitelezése

2) AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

3)A teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számítottan legkésőbb 2021.7.31-ig köteles Vállalkozó teljeskörűen elvégezni, a „VIP apartman”, gazdasági épületek, valamint sólya-móló építmények tekintetében a teljesítési határidő legkésőbb 2021.11.30. napja – AF. II.2.7) pontja tájékoztató jellegű. Hatály:szerződéstervezet II.10. pont szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) 3. § (2)–(3) bekezdései szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. § 12–16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevéről és lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.

Tervezői nyilvántartásra vonatkozó előírás:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Ajánlattevő 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján csatolja a kamarai tagságról szóló igazolást.

Kivitelezői nyilvántartásra vonatkozó előírás:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.

Igazolás módja:

MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági feltételek kapcsán az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdés szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során valamennyi rész esetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes és közbeszerzés tárgya (magasépítési tervezési és magasépítési kivitelezési tevékenység) szerinti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évben – az általános forgalmi adó nélkül számított – a teljes árbevétele összesen nem érte el a 3 500 000 000 HUF-ot, míg a magasépítéssel kapcsolatos tervezési tevékenységből származó – az általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a 225 000 000 HUF-ot és a magasépítési kivitelezési tevékenységből származó – az általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a 2 400 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során valamennyi rész esetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1.1–4. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint.

A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a szerződés tárgyát és mennyiségét,

— a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve),

— a teljesítés helyét.

Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.

M.2.1–4. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra,

— a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése,

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember mely kamarai/szakmai névjegyzékben szerepel, mely nyilvántartási számmal amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal,

— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)–(2) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 5 évben teljesített,

M.1.1) összesen legalább 3 900 m2 összes hasznos alapterületen, egy beruházás keretében megvalósult, legalább három projektelem (épület/építmény) – egyidejű kivitelezését (új építmény felépítése és/vagy meglévő építmény bővítése és/vagy felújítása) tartalmazó, magasépítési kivitelezési tevékenységre vonatkozó referenciával,

M.1.2) legalább 1 db, legalább 4 000 légköbméter térfogatú épület vagy épületek bontási munkáira vonatkozó referenciával;

M.1.3) legalább 1 db kivitelezési referenciával, amely közfeladat ellátásához használt vagy közfeladat ellátását támogató építményen történt a közfeladati funkció legalább részbeni biztosítása mellett;

M.1.4) legalább 1 db, legalább 3 900 m2 hasznos alapterületű új, közfeladat ellátásához használt vagy közfeladat ellátását támogató építmény felépítésének vagy már meglévő ilyen építmény bővítésének és/vagy felújításának tervezésére vonatkozó referenciával.

Az M/1.1. és M/1.3. alkalmassági követelmény tekintetében ajánlatkérő közfeladaton az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. §-ában meghatározott fogalmat érti.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be minimum

M.2.1) Egy fő szakembert, aki rendelkezik É (vagy azzal egyenértékű) kategóriás tervezői jogosultsággal, vagy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal

M.2.2) Egy fő szakembert, aki rendelkezik MV-É (vagy azzal egyenértékű) kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal

M.2.3) Egy fő szakembert, aki rendelkezik MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal

M.2.4) Egy fő szakembert, aki rendelkezik MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a megszerzéshez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal

Egy szakember legfeljebb 1 pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét, vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 0,1 %-a késedelemmel érintett minden naptári nap után, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Hibás teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítéséig az előző bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kötbérre jogosult Megrendelő.

Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 15 %-a

Az érvényesített kötbérek összesen nem haladhatják meg a nettó vállalkozói díj 30 %-át.

Jótállási idő: műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 30 hónap.

Teljesítési biztosíték és jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj 3-3 %-a.

Megrendelői teljesítés a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek. szerint átutalással. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(6) bekezdései, valamint az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § 32. §-a irányadóak, az alvállalkozói kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a alkalmazandó.

Tartalékkeret mértéke 2,0 %.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A szerződés átalánydíj típusú.

Megrendelő a Kbt. 135. § (7)–(8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 000 000 HUF mértékben biztosítja az előleg igénybevételét. Az előleg kifizetésére előlegbekérő dokumentum alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül sor. Az előleg elszámolása a végszámlából történik.

Vállalkozó a teljesítés során részszámlázásra jogosult.

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 11/11/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 11/11/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § vonatkozó rendelkezései és az EKRr. 15. §-ának (1)-(3) bekezdései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR) alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le.

2) A dokumentum benyújtandó az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, továbbá – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.

3) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat csatolása – adott esetben nemleges tartalommal – kötelező.

4) Értékelési módszertan:

Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont.

1. Ajánlati ár (nettó HUF): fordított arányosítás.

2. Minőségi értékelési szempontok tekintetében: egyenes (1–4. minőségi értékelési szempont) és fordított arányosítás (5–6. minőségi értékelési szempont).

5) Az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni excel formátumban és cégszerűen aláírt formátumban is. A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetéstől eltérni nem lehet.

6) Az ajánlat részeként csatolandó a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezett tartalmú szakmai ajánlat.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

8) FAKSZ: Dr. Kuczora Gergely lajstromszáma: 01071

9) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke 5 000 000 HUF. Ajánlatkérő fizetési számlája: MKB Bank Zrt. által vezetett 10300002-10668919-49020016 fizetési számlára történő teljesítés esetén csatolandó az átutalásról szóló igazolás.

10) A szerződéskötés feltétele legalább 100 000 000 HUF/év és 50 000 000 HUF/káresemény mértékű tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás, továbbá legalább 1 000 000 000 HUF/év és 300 000 000 HUF/káresemény mértékű összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R. vagy E.A.R.) megléte, valamint az alkalmassági feltételek kapcsán releváns névjegyzékekben, illetőleg nyilvántartásokban való szereplés. Erre vonatkozóan nyilatkozat csatolandó az ajánlatban.

11) Ajánlatkérő a P.1., M.1., M.2. alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevőkre vonatkozó feltételekhez képest szigorúbban határozta meg.

12) Helyszíni bejárás: 8640 Fonyód, Virág u. 77. Időpont: 2020. október 30. 10 óra 00 perc

13) A részajánlattételi lehetőség kizárásának indokolása: A beszerzés tárgyának természetéből adódóan – a műszaki és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok figyelembevételével – nem célszerű részajánlattételi lehetőség biztosítása. A projekt egyes elemei lokalizációjuk vagy a különböző szakterületek összefonódásai miatt nem bonthatóak részekre, egy egységet képeznek.

15) A tervezés és kivitelezés egy közbeszerzési eljárásban való beszerzésének indoka: Kormány 265/2019. (XI. 14.) Korm. rendelet.

16) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ára, amely szerint az e-számlának meg kell felelni az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az EB által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistájának

17) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

18) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése során a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdései szerint kíván eljárni.

19) AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.

20) AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő

Gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazása.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/09/2020