Storitve - 455399-2021

10/09/2021    S176

Belgija-Bruselj: Povišanje zgornje meje večkratnega okvirnega naročila SRSS/2018/01/FWC/002 „Zagotavljanje svetovalnih storitev za razvoj in izvajanje strukturnih reform v državah članicah EU“

2021/S 176-455399

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za podporo strukturnim reformam (REFORM)
Poštni naslov: Rue de la Loi 170
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: reform-fwc002@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en
Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Povišanje zgornje meje večkratnega okvirnega naročila SRSS/2018/01/FWC/002 „Zagotavljanje svetovalnih storitev za razvoj in izvajanje strukturnih reform v državah članicah EU“

Referenčna številka dokumenta: REFORM/EN2021/001
II.1.2)Glavna koda CPV
79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zagotavljanje storitev svetovanja (zagotavljanje podpore pri načrtovanju in/ali izvedbi reform) v 1 ali več državah članicah in na 1 ali več od naslednjih sektorskih področij:

— upravljanje in javna uprava,

— upravljanje prihodkov in upravljanje javnih financ,

— rast in poslovno okolje,

— trg dela, izobraževanje, zdravje in socialne storitve,

— finančni sektor in dostop do financ.

Podpora lahko zahteva ciljno usmerjeno strokovno znanje na področjih, kot so zdravje, obdavčitev, energetika, okolje, in bo v glavnem financirana iz programa za podporo strukturnim reformam (Uredba (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila nazadnje spremenjena) in instrumenta za tehnično podporo (Uredba (EU) 2021/240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. februarja 2021 o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo).

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 25 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
75000000 Storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ena, več ali vse države članice EU.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Povečanje zgornje meje okvirnega naročila.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: V skladu s prvotnim postopkom: kakovost predlagane metodologije / Ponder: 36
Merilo kakovosti - Ime: V skladu s prvotnim postopkom: organizacija dela in virov / Ponder: 18
Merilo kakovosti - Ime: V skladu s prvotnim postopkom: ukrepi in kazalniki za nadzor kakovosti / Ponder: 6
Cena - Ponder: 40
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Program za podporo strukturnim reformam (Uredba (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1671 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.10.2018). Instrument tehnične podpore (Uredba (EU) 2021/240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. februarja 2021).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.1).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju
  • Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive
Razlaga:

Zvišanje zgornje finančne meje za 25 % v skladu z razpisnimi specifikacijami iz točk 11.1(e) in 11.4 Priloge I k finančni uredbi.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 167-407676
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: Amendment — SRSS/2018/01/FWC/002-01
Naslov:

Povišanje zgornje meje večkratnega okvirnega naročila SRSS/2018/01/FWC/002 „Zagotavljanje svetovalnih storitev za razvoj in izvajanje strukturnih reform v državah članicah EU“

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
06/08/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: AARC (Management Consultants) Ltd
Nacionalna identifikacijska številka: 467561
Kraj: DUBLIN
Šifra NUTS: IE Éire / Ireland
Država: Irska
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Everis Belgique SPRL
Nacionalna identifikacijska številka: 0712941486
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Frankfurt School of Finance and Management GmbH
Nacionalna identifikacijska številka: HRB82018
Kraj: Frankfurt-am-Main
Šifra NUTS: DE Deutschland
Država: Nemčija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: HCL Consultants Ltd
Nacionalna identifikacijska številka: 133473
Kraj: Nicosia
Šifra NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Država: Ciper
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Trinomics BV
Nacionalna identifikacijska številka: 56028016
Kraj: Rotterdam
Šifra NUTS: NL Nederland
Država: Nizozemska
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: e-Governance Academy Foundation
Nacionalna identifikacijska številka: 90007000
Kraj: Tallinn
Šifra NUTS: EE Eesti
Država: Estonija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: PBLQ BV
Nacionalna identifikacijska številka: 27344793
Kraj: The Hague
Šifra NUTS: NL Nederland
Država: Nizozemska
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Aquilo P/S
Nacionalna identifikacijska številka: 36056355
Kraj: Copenhagen
Šifra NUTS: DK Danmark
Država: Danska
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: Amendment - SRSS/2018/01/FWC/002-02
Naslov:

Povišanje zgornje meje večkratnega okvirnega naročila SRSS/2018/01/FWC/002 „Zagotavljanje svetovalnih storitev za razvoj in izvajanje strukturnih reform v državah članicah EU“

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
06/08/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: ICF SA
Nacionalna identifikacijska številka: 0820347311
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: BearingPoint France SAS
Nacionalna identifikacijska številka: B433 021 241
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR France
Država: Francija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Mazars SA
Nacionalna identifikacijska številka: 784824153
Kraj: Courbevoie
Šifra NUTS: FR France
Država: Francija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: Amendment - SRSS/2018/01/FWC/002-03
Naslov:

Povišanje zgornje meje večkratnega okvirnega naročila SRSS/2018/01/FWC/002 „Zagotavljanje svetovalnih storitev za razvoj in izvajanje strukturnih reform v državah članicah EU“

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
06/08/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Deloitte Consulting and Advisory CVBA
Nacionalna identifikacijska številka: 474 429 572
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: European Institute of Public Administration
Nacionalna identifikacijska številka: 41076659
Kraj: Maastricht
Šifra NUTS: NL Nederland
Država: Nizozemska
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: Amendment - SRSS/2018/01/FWC/002-04
Naslov:

Povišanje zgornje meje večkratnega okvirnega naročila SRSS/2018/01/FWC/002 „Zagotavljanje svetovalnih storitev za razvoj in izvajanje strukturnih reform v državah članicah EU“

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
06/08/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Ernst and Young Consulting BV
Nacionalna identifikacijska številka: 0471.938.850
Kraj: Diegem
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Centre for European Policy Studies AISBL
Nacionalna identifikacijska številka: 0424 123 986
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: PPMI Group, UAB
Nacionalna identifikacijska številka: 300654654
Kraj: Vilnius
Šifra NUTS: LT Lietuva
Država: Litva
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: Amendment - SRSS/2018/01/FWC/002-05
Naslov:

Povišanje zgornje meje večkratnega okvirnega naročila SRSS/2018/01/FWC/002 „Zagotavljanje svetovalnih storitev za razvoj in izvajanje strukturnih reform v državah članicah EU“

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
06/08/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: IBF International Consulting SA
Nacionalna identifikacijska številka: 0417827795
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: European Public Law Organisation — EPLO
Kraj: Athens
Šifra NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Država: Grčija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Teched Consulting Services Ltd for Business Consulting and Information Society Development
Nacionalna identifikacijska številka: 080101171
Kraj: Zagreb
Šifra NUTS: HR Hrvatska
Država: Hrvaška
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Sociedade Portuguesa de Inovacao, Concultadoria Empresarial E Fomento da Inovacao SA (SPI)
Nacionalna identifikacijska številka: 503821012
Kraj: Porto
Šifra NUTS: PT Portugal
Država: Portugalska
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: OSB Consulting GmbH
Nacionalna identifikacijska številka: FN 100755 w
Kraj: Vienna
Šifra NUTS: AT Österreich
Država: Avstrija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: BK Plus Europe Ltd
Nacionalna identifikacijska številka: HE362410
Kraj: Nicosia
Šifra NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Država: Ciper
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Grant Thornton Corporate Finance Ltd
Nacionalna identifikacijska številka: 79546
Kraj: Dublin
Šifra NUTS: IE Éire / Ireland
Država: Irska
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: Amendment - SRSS/2018/01/FWC/002-07
Naslov:

Povišanje zgornje meje večkratnega okvirnega naročila SRSS/2018/01/FWC/002 „Zagotavljanje svetovalnih storitev za razvoj in izvajanje strukturnih reform v državah članicah EU“

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
06/08/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: PwC EU Services EESV
Nacionalna identifikacijska številka: 0872.793.825
Kraj: Sint-Stevens-Woluwe
Šifra NUTS: BE Belgique / België
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 25 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.1).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropska komisija, GD REFORM, Unit A.1 „Budget and Finance“
Poštni naslov: Rue de la Loi 170
Kraj: Brussels
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: reform-finance@ec.europa.eu
Telefon: +32 22951704
Internetni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_en
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
03/09/2021