Urakat - 455408-2021

10/09/2021    S176

Suomi-Rovaniemi: Talonrakentaminen

2021/S 176-455408

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0819616-7
Postiosoite: Ounasrinteentie 22
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 96400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sanna-Kaisa Kaikkonen
Sähköpostiosoite: sanna-kaisa.kaikkonen@lshp.fi
Puhelin: +358 408691894
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.lshp.fi
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lapin keskussairaalan laajennus / Verso -hankkeen rakennusurakka projektinjohtourakkana

Viitenumero: HANK 154/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45210000 Talonrakentaminen
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen kuuluvan Verso -hankkeen (II vaihe) rakennusurakka yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Verso hankkeessa rakennetaan seuraavat tilat:

- Lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikat

- Kliinisen neurofysiologian tilat

- Kahvila

- Psykoosipoliklinikka

- Psykiatrian hallinnon tilat

- Lastensairauksien poliklinikka

- Lasten päivystys

- 2 kpl S1 luokan väestönsuojia ja tarvittavat talotekniset tilat

Lisäksi Verso -hankkeessa rakennetaan uusi pääsisäänkäynti ja sisäkatu, joka yhdistää aikaisemmin 1-vaiheessa toteutetun kuuman sairaalaan, kantasairaalan ja psykiatrisen osastosairaalan.

Verso -hanke liittyy kiinteästi kantasairaalan pohjoispuolen julkisivuun ja sisältää vaativia purku- ja suojaustöitä liitosalueella, liitosalueen kantasairaalan puoleisissa tiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Hankintamenettelynä tullaan käyttämään neuvottelumenettelyä. Valittavalta urakoitsijalta tullaan edellyttämään kokemusta ​ja referenssejä aikaisemmista sairaala-/terveydenhuollon rakennushankkeista. Hankinnassa tullaan asettamaan liikevaihtovaatimus, jonka on alustavasti ajateltu olevan 17 M€ tai enemmän vähintään yhdeltä tilikaudelta kolmen (3) viimeisen tilikauden aikana. Alustavasti neuvottelumenettelyyn on ajateltu valittavan kolme tarjoajaa.

Hankintamenettelyn alustava aikataulu on seuraava:

- hankintailmoituksen julkaisu 30.9.2021

- osallistumishakemusten jättäminen 27.10.2021

- neuvottelukutsu ja alustava TP neuvotteluun valituille 4.11.2021

- Alustavan tarjouksen jättäminen 30.11.2021

- Neuvottelut 1.12. - 13.12.2021

- Lopullisen tarjouspyynnön julkaisu 14.12.2021

- Lopulliset tarjoukset 13.1.2022

- Hankintapäätös 02/2022

- Urakkasopimus 02/2022

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45215000 Terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä polttohautaamiseen liittyvien rakennusten sekä yleisten käymälöiden rakentamistyöt
45000000 Rakennustyöt
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rovaniemi, Ounasrinteentie 22

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen kuuluvan Verso -hankkeen (II vaihe) rakennusurakka yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Hankinnan perusteella valittava projektinjohtourakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana ja pääurakoitsijana.

Projektinjohtourakka sisältää kaikki rakennustekniset- ja purkutyöt sekä talotekniset urakat.

Seuraavat tilaajan erillishankinnat alistetaan pääurakkaan:

- Irtokalusteet

- KSL-laitteet ja AV-laitteet

- Hoitajakutsu/henkilöturvajärjestelmä

- Putkipostijärjestelmä

Hankkeen lämmin bruttoala on noin 6 550 m2. Lisäksi hanke sisältää kylmää bruttoalaa noin 880m2 ja kantasairaalaan nykytilan muutoksia noin 190m2.

Verso -hankkeen hyötyalat tukitiloineen jakaantuu pääosin seuraavasti:

* 0 - kerros;

- tekniikkatiloja noin 99m2

- VSS-tilat joissa toiminnallisia sos.tiloja n. 470m2

- yleistiloja n. 35m2

*1- kerros;

- lasten päivystyksen tiloja n. 145m2

- lasten somatiikan poliklinikkatiloja n. 550m2

- lasten psykiatrian poliklinikkatiloja n.190m2

- nuorisopsykiatrian poliklinikkatiloja n. 295m2

- tekniikkatiloja n. 60m2

- lasten - ja nuorten poliklinikan yhteistiloja n. 500m2

- lasten poli - ja päivystystiloja ja yhteiskäyttötiloja n. 195m2

- yleistiloja n. 405m2

2- kerros;

- psykiatrian hallinto n. 110m2

- kliinisen neurofysiologian tiloja n. 370m2

- palvelu - ja liiketiloja n. 230m2

- psykoosipoliklinikan tiloja n. 1030m2

- tekniikkatiloja n.58m2

- sisäkatu ja yhteistiloja n. 1100m2

3- kerros;

- tekniikkatiloja n. 553m2

- yhteistiloja n. 120m2

Hankkeen päätavoitteiksi on asetettu:

• Toimivat ja tehokkaat tilat, muuntojoustavuus

• Sisäkatuyhteys kantasairaalan kautta pysäköintitaloon, asiakasliikenteen ja logistiikan selkeys

• Kustannuspuitteen ja aikataulun pitävyys

• Terveellisyys ja turvallisuus, puhdas sisäilma

• Alueen identiteettiä vahvistava rakennus. Koreatasoinen kaupunkikuvallinen ratkaisu

Hankkeessa tulee huomioida, että rakennus liittyy olemassa olevaan sairaalan. Urakoitsijan tulee huomioida sairaalan toiminta ja sen tuomat riskit ja rajoitukset.

Urakka-aikataulu on seuraava:

• Rakentamisen valmistelu 08 / 2021- 02 / 2022

• Yleissuunnitelmat valmiit 04 / 2022

• Rakennuslupa hakemus 05 - 06 / 2022

• Toteutussuunnittelun käynnistyminen 06 - 07 / 2022

• Rakentamisen käynnistäminen 03 / 2023

• Vastaanottotarkastus 02 / 2025

• Käyttöönottovaihe 03 / 2025 alkaen

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30/09/2021

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tällä tietopyynnöllä haluamme ilmoittaa tulevasta hankinnasta ja kartoittaa hankinnasta kiinnostuneita toimittajia. Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tulevaan tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajanasemaan tulevassa tarjouskilpailussa.

Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia ilmoittamaan kiinnostuksensa sähköpostitse osoitteeseen sanna-kaisa.kaikkonen@lshp.fi. Ilmoita viestissä hankinnan yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. Tulemme käymään kiinnostuneiksi ilmoittautuneiden toimittajien kanssa markkinavuoropuhelua syyskuun 2021 aikana ennen varsinaisen hankintailmoituksen julkaisua. Lisätietoja hankinnasta antaa Sanna-Kaisa Kaikkonen, puh. 040 869 1894, sanna-kaisa.kaikkonen@lshp.fi.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/09/2021