Bygge og anlæg - 455831-2018

18/10/2018    S201    Bygge og anlæg - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 201-455831

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Regnbuepladsen 7, 1 sal
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Ben Amotz
E-mail: zr1j@kk.dk
Telefon: +45 20333178

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opførelse af nyt EAT Centralkøkken i Københavns Kommune i totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter udvikling, projektering og opførelse af et storkøkken til produktion af den skolemad, som leveres til de folkeskoler, der er omfattet af Københavns Kommunes EAT-ordning i en totalentreprise. Totalentreprisekontraktens værdi anslås til at ligge på mellem 85 til 95 000 000 DKK.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000 Byggearbejde
45212422 Byggearbejder: kantiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Køkkenet skal have en kapacitet på 10 000 daglige måltider med mulighed for – uden ombygning – at udvide kapaciteten til 12 000 daglige måltider. Der forventes opført et køkken på ca. 2 700 m2, som skal være arbejdsplads for 45-50 faste medarbejdere i et optimalt arbejdsmiljø.

Skolemaden produceres 5 dage om ugen af dagsfriske råvarer, og pakkes i bulk, der udbringes til skolerne samme eftermiddag til færdigtilberedning og endelig udportionering af eleverne dagen efter. En del af opgaven er derfor at skabe en produktionsfacilitet med en omkringliggende logistik, der kan håndtere et stort antal daglige råvareleverancer samt daglig afhentning af alle måltiderne. Køkkenet opføres på en tom grund på Blushøjvej i Valby.

Køkkenet skal erstatte en eksisterende produktionsfacilitet, der er belligende andetsteds i byen, som er utidssvarende og uden udvidelsesmuligheder.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/12/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. § § 61-66 i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/10/2018