Servicios - 455964-2017

15/11/2017    S219

Polonia-Varsovia: Juegos de generadores de turbina

2017/S 219-455964

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2017/S 184-377811)

Base jurídica:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: EDF Polska S.A.
Dirección postal: Złota 59
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 00-120
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Kryńska
Correo electrónico: Agnieszka.Krynska@edf.pl
Teléfono: +48 126209582
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://edf.eb2b.com.pl
Dirección del perfil de comprador: https://edf.eb2b.com.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Remont kapitalny kapitalizowany i modernizacja turbozespołu TG4 w EDF Polska SA O/Wybrzeże (EC Gdańsk).

Número de referencia: 1000842400
II.1.2)Código CPV principal
31124100 Juegos de generadores de turbina
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego i modernizacji turbozespołu nr 4 w Elektrociepłowni Gdańskiej. Celem jest doprowadzenie do stanu pełnej sprawności technicznej zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz rozwiązanie problemów eksploatacyjnych występujących na turbozespole.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/11/2017
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 184-377811

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 07/11/2017
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 15/11/2017
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 07/11/2017
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 15/11/2017
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: