S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

Niektoré oznámenia v elektronických formulároch sa zobrazujú chybne. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Ďalšie informácie a pokyny nájdete na našej osobitnej stránke.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Dodávky - 456087-2022

TINázovSlovensko-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
NDČíslo zverejnenia oznámenia456087-2022
PDDátum uverejnenia22/08/2022
OJČíslo vydania série S úradného vestníka160
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky (42181810)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho1 - Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný17/08/2022
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu2 - Užšia súťaž
TDTyp oznámenia7 - Oznámenia o zadaní zákazky
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)30237460 - Počítačové klávesnice
30213000 - Osobné počítače
30237410 - Počítačová myš
30213100 - Prenosné počítače
30200000 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
30231000 - Počítačové monitory a konzoly
30231310 - Ploché displeje
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
IAInternetová adresa (URL)https://www.minzp.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ