Diensten - 456209-2015

Beknopt weergeven

24/12/2015    S249    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Slovenië-Maribor: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2015/S 249-456209

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Pošta Slovenije d.o.o.
Postadres: Slomškov trg 10
Plaats: Maribor
Postcode: SI-2000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za investicije in nabavo
Ter attentie van: Zdenka Trinko
E-mail: zdenka.trinko@posta.si
Telefoon: +386 24492309
Fax: +386 24492379

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.posta.si

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Beschrijving
Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 1
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Avto Triglav d.o.o., Ljubljana
Postadres: Dunajska cesta 122
Plaats: Ljubljana
Postcode: SI-1000
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 436 558 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 2
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Benussi d.o.o.
Postadres: Cvetkova ulica 1
Plaats: Ljubljana
Postcode: SI-1000
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 192 252 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 3
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: A-MB d.o.o.
Postadres: Jadranska cesta 25
Plaats: Maribor
Postcode: SI-2000
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 559 680 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 4
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Malgaj, d.o.o.
Postadres: Gabrsko 30
Plaats: Trbovlje
Postcode: SI-1420
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 781 257 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 5
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Avtohiša Strašek d.o.o.
Postadres: Spodnje Negonje 27D
Plaats: Rogaška Slatina
Postcode: SI-3250
Land: Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 22 375 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen