Diensten - 456209-2015

Beknopt weergeven

24/12/2015    S249    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Slovenië-Maribor: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2015/S 249-456209

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
Contactpunt(en): Sektor za investicije in nabavo
Ter attentie van: Zdenka Trinko
SI-2000 Maribor
Slovenië
Telefoon: +386 24492309
E-mail: zdenka.trinko@posta.si
Fax: +386 24492379

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.posta.si

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50110000

Beschrijving
Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 1
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Avto Triglav d.o.o., Ljubljana
Dunajska cesta 122
SI-1000 Ljubljana
Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 436 558 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 2
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Benussi d.o.o.
Cvetkova ulica 1
SI-1000 Ljubljana
Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 192 252 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 3
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

A-MB d.o.o.
Jadranska cesta 25
SI-2000 Maribor
Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 559 680 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 4
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Malgaj, d.o.o.
Gabrsko 30
SI-1420 Trbovlje
Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 781 257 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen
V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 12/2015
Perceel nr: 5
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Avtohiša Strašek d.o.o.
Spodnje Negonje 27D
SI-3250 Rogaška Slatina
Slovenië

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 22 375 EUR
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen