Služby - 456355-2019

30/09/2019    S188

Belgie-Brusel: Výběr bank na provádění plateb v EUR převážně v oblasti SEPA

2019/S 188-456355

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Jednotný výbor pro řešení krizí
Poštovní adresa: Treurenberg 22
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: SRB Procurement
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Tel.: +32 24903551
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.srb.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Poštovní adresa: 103 rue de Grenelle
Obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 75345 Cedex 07
Země: Francie
Kontaktní osoba: SRB Procurement
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.esma.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Poštovní adresa: Westhafen Tower, Westhafenplatz 1
Obec: Frankfurt am Main
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 60327
Země: Německo
Kontaktní osoba: SRB Procurement
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.eiopa.europa.eu
I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Poštovní adresa: 120 rue Marc Lefrancq
Obec: Valenciennes Cedex
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 59307
Země: Francie
Kontaktní osoba: SRB Procurement
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.era.europa.eu
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5486
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5486
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výběr bank na provádění plateb v EUR převážně v oblasti SEPA

Spisové číslo: SRB/OP/1/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
66600000 Řízení rizik, hotovosti a likvidity
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Výběr bank na provádění plateb v EUR převážně v oblasti SEPA. Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace, která je k dispozici na internetové adrese elektronického podávání nabídek (e-tendering) uvedené výše v oddílu 1.3) „Komunikace“.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
66600000 Řízení rizik, hotovosti a likvidity
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Evropa.

II.2.4)Popis zakázky:

Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace, která je k dispozici na internetové adrese elektronického podávání nabídek (e-tendering) uvedené výše v oddílu I.3) „Komunikace“.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 08/11/2019
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 3 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/11/2019
Místní čas: 11:00
Místo:

Jednotný výbor pro řešení krizí, Treurenberg 22, 1049 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Jednotný výbor pro řešení krizí
Poštovní adresa: Treurenberg 22
Obec: Brussels
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Tel.: +32 24903551
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/09/2019