Tjenesteydelser - 456371-2017

16/11/2017    S220

Danmark-København: Rammetjenesteydelseskontrakt om levering af it-rådgivning inden for softwareudvikling i Java og implementering af datastrømme til Det Europæiske Miljøagentur

2017/S 220-456371

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Kontaktperson: Eleni Barla
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33435930
Fax: +45 33367199
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3055
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammetjenesteydelseskontrakt om levering af it-rådgivning inden for softwareudvikling i Java og implementering af datastrømme til Det Europæiske Miljøagentur.

Sagsnr.: EEA/IDM/17/013.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er indgåelse af rammekontrakter efter kaskadeprincippet vedrørende levering af it-tjenester og support til Det Europæiske Miljøagentur ved at stille ledende rådgivere til rådighed inden for softwareudvikling i Java (hovedsageligt webapplikationer), udvikling af QA-scripts og online internetspørgeskemaer samt support på andet niveau efter anmodninger fra helpdesk på første niveau.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72262000 Programmeludvikling
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72261000 Programmelsupport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Arbejdet skal udføres i kontrahentens lokaler (eksternt) eller hos Det Europæiske Miljøagenturs lokaler i København (internt).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Det Europæiske Miljøagentur ønsker at iværksætte rammekontrakter efter kaskadeprincippet vedrørende levering af it-tjenester og support til Det Europæiske Miljøagentur inden for softwareudvikling i Java (hovedsageligt webapplikationer), udvikling af QA-scripts og online internetspørgeskemaer samt support på andet niveau efter anmodninger fra helpdesk på første niveau. Kontrahenten kan f.eks. blive anmodet om at: udføre udvikling af open source-software til applikationer i Java, såsom datakatalog, database over indberetningsforpligtelser, indholdsregister, konverteringstjeneste, enkeltstående login, tjeneste vedrørende internetspørgeskema, portal for tilpasning til klimaændringer, EUNIS og en desktopapplikation kaldet SDF Manager, yde support i forbindelse med webdesign, fremstilling af brugergrænseflademodeller og -prototyper, brugergrænsefladetestning og brugbarhedstests, udrulle prototyper på egne servere til kundeevaluering af ny funktionalitet, oprette QA-kontroller af XML-filer ved hjælp af XML-skema og XQuery-sproget, oprette XML-skemaer til beskrivelse af dataleveringsformater, oprette online internetspørgeskemaer ved hjælp af AngularJS-framework eller XForms-sproget og stå til rådighed for helpdesken på første niveau med henblik på besvarelse af brugerhenvendelser, fejlmeldinger mv.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten vil blive indgået for en indledende periode på 24 måneder, der regnes fra datoen for underskrivelse, med mulighed for højst 2 forlængelser for en periode på hver 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i afsnit 11.1 og 11.2.1 i udbudsmaterialet (bilag I).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2017
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/01/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

EEA's lokaler beliggende på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes give meddelelse til EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest 3.1.2018 (16:00) pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere kan downloade udbudsmaterialet og alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3055

Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2017