Teenused - 456371-2017

16/11/2017    S220

Taani-Kopenhaagen: Teenuste raamleping Euroopa Keskkonnaametile Java tarkvaraarenduse valdkonnas IT-nõustamise ja andmevoo rakendamise teenuste osutamiseks

2017/S 220-456371

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Keskkonnaamet
Postiaadress: Kongens Nytorv 6
Linn: Copenhagen K
NUTS kood: DK011 Byen København
Sihtnumber: 1050
Riik: Taani
Kontaktisik: Eleni Barla
E-post: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33435930
Faks: +45 33367199
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eea.europa.eu
Hankijaprofiili aadress: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3055
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Keskkond

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Teenuste raamleping Euroopa Keskkonnaametile Java tarkvaraarenduse valdkonnas IT-nõustamise ja andmevoo rakendamise teenuste osutamiseks

Viitenumber: EEA/IDM/17/013.
II.1.2)CPV põhikood
72000000 IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse pakkumiskutse eesmärk on sõlmida astmelised raamlepingud Euroopa Keskkonnaametile IT-teenuste ja toe pakkumiseks, tagades vanemkonsultandid Java tarkavaraarenduse (peamiselt veebirakendused), QA-skriptide ja veebipõhiste küsimustike arenduste ja 1. taseme kasutajatoest tulenevate nõudmiste jaoks 2. taseme toe tagamiseks.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
72262000 Tarkvara arendusteenused
72266000 Tarkvara nõustamisteenused
72267000 Tarkvara hooldus- ja parandusteenused
72261000 Tarkvara tugiteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: DK011 Byen København
Põhiline teostamise koht:

tööd tehakse töövõtja ruumides (asutuseväliselt) või Euroopa Keskkonnaameti ruumides Kopenhaagenis (asutusesiseselt).

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Euroopa Keskkonnaamet soovib sõlmida astmelised raamlepingud IT-teenuste ja toe tagamiseks Java tarkavaraarenduse (peamiselt veebirakenduste), QA-skriptide ja veebipõhiste küsimustike arenduste ja 1. taseme kasutajatoest tulenevate nõudmiste jaoks 2. taseme toe tagamise valdkonnas. Töövõtjalt võidakse nõuda näiteks järgmist: Java rakenduste jaoks avatud lähtekoodiga tarkvaraarenduste pakkumist (nt andmete sõnastik, aruandluskohustuse andmebaas, sisuregister, konverteerimise teenus, ühekordne sisselogimine, veebipõhise küsimustiku teenus, kliimamuutustega kohanemise portaal, andmebaas EUNIS ja personaalarvuti rakendus SDF Manager); veebikujunduse toe pakkumist; kasutajaliidese mudeleid ja prototüüpide valmistamist, kasutajaliidese katsetamist, kasutuskatseid; prototüüpide kasutusele võtmist oma serverites, et kasutajad hindaksid uusi funktsioone; XML-skeemi ja XQuery keelt kasutades XML-failide kvaliteedikontrolli loomist; XML-skeemide loomist, et kirjeldada andmete kohaletoimetamise formaate; raamistikku AngularJS või XFormsi keelt kasutades veebipõhiste veebiküsimustike koostamist; 1. taseme kasutajatoe saadavalolekut, et vastata kasutajate päringutele kasutajate ja süsteemi infovahetuse kohta, teavitustele vigadest jne.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

leping sõlmitakse esialgu 24 kuuks alates allkirjastamise kuupäevast ning seda võidakse uuendada maksimaalselt 2 korda 12 kuu kaupa.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt pakkumise iseloomustuse (I lisa) jaotisi 11.1 ja 11.2.1.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 3
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 19/12/2017
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 04/01/2018
Kohalik aeg: 10:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Keskkonnaameti ruumid aadressil Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, TAANI.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

avamisest võivad osa võtta pakkujate esindajad (1 esindaja iga pakkuja kohta). Nad peavad osavõtust EEA hanketeenistustele ette teatama hiljemalt 3.1.2018 (16:00) e-posti teel aadressil procurement@eea.europa.eu

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Pakkujad saavad pakkumisdokumendid ja võimaliku lisateabe alla laadida veebisaidi e-Tendering kaudu aadressil https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3055

Nimetatud veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkuja kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
06/11/2017