Tjänster - 456371-2017

16/11/2017    S220

Danmark-Köpenhamn: Ramavtal för tjänster avseende tillhandahållande av IT-konsulttjänster inom området genomförande av dataflöde och utveckling avseende Java-programvara till förmån för Europeiska miljöbyrån

2017/S 220-456371

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska miljöbyrån
Postadress: Kongens Nytorv 6
Ort: Copenhagen K
Nuts-kod: DK011 Byen København
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Kontaktperson: Eleni Barla
E-post: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33435930
Fax: +45 33367199
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eea.europa.eu
Upphandlarprofil: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3055
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tjänster avseende tillhandahållande av IT-konsulttjänster inom området genomförande av dataflöde och utveckling avseende Java-programvara till förmån för Europeiska miljöbyrån

Referensnummer: EEA/IDM/17/013.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att upprätta ramavtal i kaskadform för tillhandahållande av IT-tjänster och IT-stöd till EEA genom att tillhandahålla erfarna konsulter inom områdena utveckling av Java-programvara (huvudsakligen webbapplikationer), utveckling av skript avseende kvalitetssäkring (quality assurance – QA) och nätbaserade webbenkäter och andra linjens support vid begäran från första linjens helpdesk.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72262000 Utveckling av programvara
72266000 Programkonsulttjänster
72267000 Underhåll och reparation av programvara
72261000 Stödtjänster för programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK011 Byen København
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Arbetet kommer att utföras i uppdragstagarens lokaler (externt) eller i lokalerna tillhörande Europeiska miljöbyrån i Köpenhamn (internt).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

EEA önskar upprätta ramavtal i kaskadform för tillhandahållande av IT-tjänster och IT-stöd inom områdena utveckling av Java-programvara (huvudsakligen webbapplikationer), utveckling av QA-skript och nätbaserade webbenkäter och andra linjens support vid begäran från första linjens helpdesk. Uppdragstagaren kan exempelvis bli ombedd att tillhandahålla utvecklingar av öppen programvara för applikationer i Java, till exempel datakatalogen, databasen för rapporteringsskyldigheter, innehållsregistret, konverteringstjänsten, den samlade inloggningen, webbenkätstjänsten, klimatanpassningsportalen, Eunis och en applikation för stationära datorer vid namn SDF Manager. Uppdragstagaren kan även bli ombedd att tillhandahålla support för webbdesign, modeller och prototypframställning av användargränssnitt, testning av användargränssnitt och användbarhetstest, att använda prototyper på sina egna servrar för kundutvärdering av nya funktioner, att skapa QA-kontroller för XML-filer med hjälp av XML-schema och XQuery-språket, att skapa XML-scheman för att beskriva dataleveransformat, att skapa nätbaserade webbenkäter med hjälp av AngularJS-ramverket eller XForms-språket samt att vara tillgänglig för första linjens helpdesk för att svara på användares frågor om systeminteraktion, buggrapporter etc.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kommer att slutas med en inledande period på 24 månader, med start från det datum då avtalet undertecknas, med möjlighet till högst 2 förlängningar för en period på 12 månader vardera.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Enligt vad som anges i punkt 11.1 och 11.2.1 i förfrågningsunderlaget (bilaga I).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/12/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/01/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

I EEA:s lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANMARK.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Representanter för anbudsgivare (1 representant per anbudsgivare) har rätt att delta vid mötet för öppning. De ombeds meddela EEA:s upphandlingstjänst i förväg och senast 3.1.2018 (16:00) via e-post till procurement@eea.europa.eu

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Anbudsgivare kan ladda ned upphandlingsdokumenten och eventuell ytterligare information från webbplatsen för e-upphandling https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3055

Denna webbplats kommer att uppdateras regelbundet och det tillkommer anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/11/2017