Servizzi - 456385-2015

Uri l-lista b'inqas dettalji

26/12/2015    S250

il-Belġju-Brussell: Servej dwar il-finanzjament 'mid-cap'

2015/S 250-456385

Proċedura mhux kompluta

(Is-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, tal-21.8.2015, 2015/S 161-294318)

Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Istabbiltà Finanzjarja, is-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, SPA2, 01/36, 1000 Brussels, IL-BELĠJU. Email: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu


Nota:

Il-kuntratt ma ngħatax.

Il-kuntratt jista' jkun l-oġġett ta' pubblikazzjoni mill-ġdid.