Služby - 456385-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

26/12/2015    S250

Belgicko-Brusel: Finančný prieskum stredne veľkých klientov

2015/S 250-456385

Nedokončené konanie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 21.8.2015, 2015/S 161-294318)

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, SPA2, 01/36, 1000 Brusel, BELGICKO. E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu


Poznámka:

Obstarávanie nebolo pridelené.

Obstarávanie môže byť opäť zverejnené.