Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστότοπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις

Έργα - 456399-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

26/12/2015    S250    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Έργα - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Γαλλία-Στρασβούργο: Σύμβαση-πλαίσιο εργασιών για νέες κατασκευές με ειδικές τεχνικές

2015/S 250-456399

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 11.12.2015, 2015/S 240-434813)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπόψη Μονάδας Συμβάσεων και Δημοσίων Αγορών, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Στρασβούργο, ΓΑΛΛΙΑ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Αντί 

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:

Διάρκεια σε μήνες: 180 (από την προθεσμία υποβολής των προσφορών).

Διάβαζε 

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:

Διάρκεια σε ημέρες: 180 (από την προθεσμία υποβολής των προσφορών).