Práce - 456399-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

26/12/2015    S250

Francúzsko-Štrasburg: Rámcová zmluva na nové práce vyžadujúce si špeciálne postupy

2015/S 250-456399

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 11.12.2015, 2015/S 240-434813)

Európsky parlament, do rúk: oddelenie pre zmluvy a verejné obstarávania, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Štrasburg, FRANCÚZSKO. E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu

Namiesto 

IV.3.7) Lehota viazanosti ponuky:

Trvanie v mesiacoch: 180 (od lehoty na prijatie ponúk).

Viď 

IV.3.7) Lehota viazanosti ponuky:

Trvanie v dňoch: 180 (od lehoty na prijatie ponúk).