Építési beruházás - 45661-2022

28/01/2022    S20

Magyarország-Baja: Kikötőépítés

2022/S 020-045661

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11870096203
Postai cím: Szentjánosi Utca 12.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László
E-mail: info@portofbaja.hu
Telefon: +36 79422502
Fax: +36 79422502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.portofbaja.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.portofbaja.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kikötő üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000219682021
II.1.2)Fő CPV-kód
45241000 Kikötőépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése

Tervez.előkész.fel.:

-Lét.megval.hoz szüks.kivit.tervek és egyéb kap.dok.elkész.,az esetlegesen szüks.eng.megszerz.

-Megval.tervek üzemeltetési utasítások kész.

-Régészeti megfigy.

-Lőszerment.

-Ideiglenes lét.tervezése,kivitelezése

Közművek lét.:

-Térvil.hál.kiép.,véd.hely.:667fm

-Közvil.hál.kiép.,véd.hely.:201fm

-Kis-és középfesz.hál.ép.:46,0fm

-Víz és tüzivíz vez.ép.,véd.hely.:1019fm

-Csapadékvíz vez.és szivárgó csat.ép.,véd.hely.:501fm

-Gázvez.keresztezés:e-közmű nyil.besz.,kiváltás nem szüks.

-Távközlési vez.keresztezés:szakfelügyelet szüks.

Útép.és kapcs.magasép.fel.:

-Épületbont.:10030légm3

-Töltés ép.:3197m3

-Térkő burk.ép.:7702m2

-Aszfalt burk.ép.:193m3

-Cementes stabiliz.:1758m3

-Járda burk.ép.:402m2

-Kerítés ép.:1db

Partfal ép.:

-Beton és cementes kötőanyagú burk.bont.:621m3

-Cementes stabiliz.:414m3

-CP4/2,7 vasalt betonburk.kész.:414m3

-Csatlakozó meder kotrása:1888m3 (71,5m)

-Bent maradó acél szádlemez véd.:858m2

-Meglévő dilat.zárása acél elemekkel,szivárgó kivit.:160m2

-Meglévő acél szádfal dilat.zárása acél elemekkel,háttér injektálással:6m2

-Üreg betöltése spec.kitöltő anyaggal,szüks.munkagödör nyitással,búvármunkával,partoldali zárással:532m3

-Hézag töm.spec.duzzadó anyaggal:400m2

-Függesztett állvány ép./bont.:1810m2

-Vasbeton szerkezet felületi jav.spec.anyagokkal víz felett:100m2

-Vasbeton szerkezet felületi jav.spec.anyagokkal víz alatt,acél elemekkel tört.zárása,injektálása,búvármunkával:100m2

-Felmenő szerkezeten acélbetétek passzíválása:100kg

-Felmenő és felszerkezet felület tisztítása szemcseszórással/nagynyomású vízsugárral:100m2

-Szivárgó tisztít.:60 m

-Csővez.bont.,beton és vasbeton cső DN 500-ig:47m

-Csővez.bont.,beton és vasbeton cső DN 500-1000:30m

-Csővez.ép.műanyag csőből DN 250-400:47m

-Csővez.ép.műanyag csőből DN 600 és felette:30m

-Geotextília terítése:1163m2

-Töltés alap.georáccsal,georács beép.:1163m2

-Beton burk.bont.közúton:115m3

-Földkiter.száraz munkagödörből:1655m3

-Kiegyenlítő lemez feletti feltölt.kész.szemcsés anyagból:1655m3

-Szerkezeti gerenda kész.:89m3

-Szögtámfal kész.:239m3

-Rézsűvéd.kőszór.:635m3

-Rézsűburk.bont.:654m2

-Töltésre ép.hídfő szerk.gerenda és szárnyfal:20m3

-Monolit vizsgáló lépcső(szerelőbetonnal):5,3m3

-Monolit beton vizsgálójárda:14,5m3

-Rézsűburk.,rézsűkúpok burk.előregyártott elemekből:441m2

-Keresztszivárgók rézsűkivez.:36m

-Kikötői szerelvények technológiai szerelvényeinek felúj.,átép.,gépészet fejl.:1db

-Partfal helyre.követően egységes külső kialak.:1db

Vasútép.:

-Beton és cementes kötőanyagú burk.bont.:612m3

-Cementes stabiliz.:427m3

-CP4/2,7 betonburk.kész.:92m3

-CP4/2,7 vasalt betonburk.kész.:289m3

-Aszfalt burkolat ép.:136m3

-Előregyártott vasbeton paneles útátjáró bont.:96,5m

-Előregyártott vasbeton paneles útátjáró ép.:688m

-Burkolati jelek kész.géppel sárga színben(tartós kivitel):882m2

-Vágány bont.kompletten 24 mh:950vfm

-Egyszerű kitérő bont.:7csop

-Átszelési kitérő bont.:2csop

-Felső ágyazat bont.:1200m3

-Alsó ágyazat bont.:970m3

-Kisgépes vágányép.54-es rendszerű:878vfm

-Kisgépes vágányép.48-as rendszerű:360vfm

-Nagygépes vágányszab.:3000vfm

-Sín csisz.:3000vfm

-Nagygépes kitérő szab.:14csop

-48-XIII típusú,használt minős.kitérő beép.:2csop

-48-XIV típusú,használt minős.kitérő beép.:1csop

-54-XIV r. használt minős.kitérő beép.:1csop

-B54-XI r. használt minős.kitérő beép.:6csop

-48-XXVII r. használt, minős.burkolható kitérő beép.:2csop

-Vasúti távközlő vez.ép.:970fm

-Statikus elektronikus vágányhídmérleg telep.:1db

-Vasúti ürítő garat lét.(BOKK vágányon):1db

-Vízoldali ürítőgarat lét.:1db

-Vágány hossz.kivit.hez szüks.épületbont.:1db

Az üzemeltetési,használatba vételi eng.eljárás(ok)hoz kapcs.v.mennyi szük. dok. Ak. részére tört.átadása ajánlattevő feladata.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 848 434 327.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45241000 Kikötőépítés
45111290 Közmű-előkészítési munka
45210000 Magasépítési munka
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
45233200 Különféle útburkolatok
45233228 Útburkolat építése
45234100 Vasútépítés
45246100 Partfal építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45247130 Vízvezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45213316 Járdák kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6500 Baja, Szentjánosi utca 12.; Baja 1861/8, 5646, 5655, 5656, 5657, 5662/6, 5664, 5663/2, 5353/4, 5353/6,5355, 5659, 5668, 5671/3, 5671/7, 5360, 5650/8, 5653, 5665, 5671/8, 5360 Hrsz. ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bajai Közforg.Kikötő fejl.

Tervez.előkész.fel.:

-Lét.megval.hoz szüks.kivit.tervek és egyéb kap.dok.elkész.,az esetlegesen szüks.eng.megszerz.

-Megval.tervek üzemeltetési utasítások kész.

-Régészeti megfigy.

-Lőszerment.

-Ideiglenes lét.tervezése,kivitelezése

Közművek lét.:

-Térvil.hál.kiép.,véd.hely.:667fm

-Közvil.hál.kiép.,véd.hely.:201fm

-Kis-és középfesz.hál.ép.:46,0fm

-Víz és tüzivíz vez.ép.,véd.hely.:1019fm

-Csapadékvíz vez.és szivárgó csat.ép.,véd.hely.:501fm

-Gázvez.keresztezés:e-közmű nyil.besz.,kiváltás nem szüks.

-Távközlési vez.keresztezés:szakfelügyelet szüks.

Útép.és kapcs.magasép.fel.:

-Épületbont.:10030légm3

-Töltés ép.:3197m3

-Térkő burk.ép.:7702m2

-Aszfalt burk.ép.:193m3

-Cementes stabiliz.:1758m3

-Járda burk.ép.:402m2

-Kerítés ép.:1db

Partfal ép.:

-Beton és cementes kötőanyagú burk.bont.:621m3

-Cementes stabiliz.:414m3

-CP4/2,7 vasalt betonburk.kész.:414m3

-Csatlakozó meder kotrása:1888m3 (71,5m)

-Bent maradó acél szádlemez véd.:858m2

-Meglévő dilat.zárása acél elemekkel,szivárgó kivit.:160m2

-Meglévő acél szádfal dilat.zárása acél elemekkel,háttér injektálással:6m2

-Üreg betöltése spec.kitöltő anyaggal,szüks.munkagödör nyitással,búvármunkával,partoldali zárással:532m3

-Hézag töm.spec.duzzadó anyaggal:400m2

-Függesztett állvány ép./bont.:1810m2

-Vasbeton szerkezet felületi jav.spec.anyagokkal víz felett:100m2

-Vasbeton szerkezet felületi jav.spec.anyagokkal víz alatt,acél elemekkel tört.zárása,injektálása,búvármunkával:100m2

-Felmenő szerkezeten acélbetétek passzíválása:100kg

-Felmenő és felszerkezet felület tisztítása szemcseszórással/nagynyomású vízsugárral:100m2

-Szivárgó tisztít.:60 m

-Csővez.bont.,beton és vasbeton cső DN 500-ig:47m

-Csővez.bont.,beton és vasbeton cső DN 500-1000:30m

-Csővez.ép.műanyag csőből DN 250-400:47m

-Csővez.ép.műanyag csőből DN 600 és felette:30m

-Geotextília terítése:1163m2

-Töltés alap.georáccsal,georács beép.:1163m2

-Beton burk.bont.közúton:115m3

-Földkiter.száraz munkagödörből:1655m3

-Kiegyenlítő lemez feletti feltölt.kész.szemcsés anyagból:1655m3

-Szerkezeti gerenda kész.:89m3

-Szögtámfal kész.:239m3

-Rézsűvéd.kőszór.:635m3

-Rézsűburk.bont.:654m2

-Töltésre ép.hídfő szerk.gerenda és szárnyfal:20m3

-Monolit vizsgáló lépcső(szerelőbetonnal):5,3m3

-Monolit beton vizsgálójárda:14,5m3

-Rézsűburk.,rézsűkúpok burk.előregyártott elemekből:441m2

-Keresztszivárgók rézsűkivez.:36m

-Kikötői szerelvények technológiai szerelvényeinek felúj.,átép.,gépészet fejl.:1db

-Partfal helyre.követően egységes külső kialak.:1db

Vasútép.:

-Beton és cementes kötőanyagú burk.bont.:612m3

-Cementes stabiliz.:427m3

-CP4/2,7 betonburk.kész.:92m3

-CP4/2,7 vasalt betonburk.kész.:289m3

-Aszfalt burkolat ép.:136m3

-Előregyártott vasbeton paneles útátjáró bont.:96,5m

-Előregyártott vasbeton paneles útátjáró ép.:688m

-Burkolati jelek kész.géppel sárga színben(tartós kivitel):882m2

-Vágány bont.kompletten 24 mh:950vfm

-Egyszerű kitérő bont.:7csop

-Átszelési kitérő bont.:2csop

-Felső ágyazat bont.:1200m3

-Alsó ágyazat bont.:970m3

-Kisgépes vágányép.54-es rendszerű:878vfm

-Kisgépes vágányép.48-as rendszerű:360vfm

-Nagygépes vágányszab.:3000vfm

-Sín csisz.:3000vfm

-Nagygépes kitérő szab.:14csop

-48-XIII típusú,használt minős.kitérő beép.:2csop

-48-XIV típusú,használt minős.kitérő beép.:1csop

-54-XIV r. használt minős.kitérő beép.:1csop

-B54-XI r. használt minős.kitérő beép.:6csop

-48-XXVII r. használt, minős.burkolható kitérő beép.:2csop

-Vasúti távközlő vez.ép.:970fm

-Statikus elektronikus vágányhídmérleg telep.:1db

-Vasúti ürítő garat lét.(BOKK vágányon):1db

-Vízoldali ürítőgarat lét.:1db

-Vágány hossz.kivit.hez szüks.épületbont.:1db

Az üzemeltetési,használatba vételi eng.eljárás(ok)hoz kapcs.v.mennyi szük. dok. Ak. részére tört.átadása ajánlattevő feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című európai uniós projekt

II.2.14)További információk

1. A II.2.5) pontban meghatározott értékelési szempontok az alábbiakban kerülnek kifejtésre:

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám: 70

2. A felhívás III.1.3) pont M/2.1) pontjában előírt vízgazdálkodási építmények szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jelölésű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) Súlyszám: 10

3. A felhívás III.1.3) pont M/2.2) pontjában előírt közlekedési építmények szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ jelölésű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) Súlyszám: 10

4. A felhívás III.1.3) pont M/2.3) pontjában előírt vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterületen vagy vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL vagy VZ-TER jelölésű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember kötelezően előírt szakmai gyakorlati idején felüli tapasztalati ideje (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) Súlyszám: 10

2. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A pontszámok kiszámítása az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2-4. értékelési részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével történik.

3. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A tárgybéli beruházás műszaki-gazdasági szempontból olyan önálló funkcionális egységet képez, amelynek keretében az egyes munkarészek szoros, egymásra épülő rendszert képeznek, amiből kifolyólag a részekre történő ajánlattétel lehetőségének biztosítása műszaki és gazdasági értelemben is az ésszerűség ellen hatna, valamint veszélyeztetné a tárgybéli beruházás határidőben és megfelelő színvonalon történő megvalósítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 098-252354
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

„Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25811058218
Postai cím: Arany János Utca 25
Város: Nagysimonyi
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 9561
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@homlokzrt.hu
Telefon: +36 306268201
Fax: +36 94782251
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 118 515 100.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 848 434 327.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VZ-TEL, VZ-TER jogosultságú szakember; Mederrendezési, mederkotrási munkák részfeladatai; Rézsűburkolat építési munkák részfeladatai. Szádlemez (szádfal) építési munkák részfeladatai; Közművezetékekhez kapcsolódó építési részfeladatok; Útépítési részfeladatok; Híd

és műtárgyépítéshez kapcsolódó részfeladatok; Vasútépítési részfeladatok; Munkaterület őrzése; Vágánymérleg; Tér-és közvilágítási

feladatok; Biztosítóberendezés építési részfeladatok; Kábelalépítmény építési részfeladatok; Mederrendezési/mederkotrási

szakemberek biztosítása, akik részt vesznek a tervek, TU-, MMT-k felülvizsgálatában, a helyszínen támogatják a felelős műszaki

vezetők munkáját. Együttműködésük során tapasztalataikkal segítik meghatározni a legoptimálisabb organizációt, az ahhoz szükséges

saját és alvállalkozói kapacitást és a saját kapacitásaival rendelkezésre áll a munkák egy részének elvégzésére; Rézsűburkolat építési

szakemberek biztosítása, akik részt vesznek a tervek, TU-, MMT-k felülvizsgálatában, a helyszínen

támogatják a felelős műszaki vezetők munkáját. Együttműködésük során tapasztalataikkal segítik meghatározni a legoptimálisabb

organizációt, az ahhoz szükséges saját és alvállalkozói kapacitást és a saját kapacitásaival rendelkezésre áll a munkák egy részének

elvégzésére; Szádlemez (szádfal) építési szakemberek biztosítása, akik részt vesznek a tervek, TU-, MMT-k felülvizsgálatában, a

helyszínen támogatják a felelős műszaki vezetők munkáját. Együttműködésük során tapasztalataikkal segítik meghatározni a

legoptimálisabb organizációt, az ahhoz szükséges saját és alvállalkozói kapacitást és a saját kapacitásaival rendelkezésre áll a munkák

egy részének elvégzésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1.Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9561 Nagysimonyi, Arany János Utca 25., Adószáma: 25811058-2-18

2.Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 6060 Tiszakécske, Béke Utca 150. Adószáma: 28733232-4-03

3. STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes Utca 2. (Infopark D épület) Adószáma: 25873982-4-43

4. Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9500 Celldömölk, Nagy Sándor Tér 14. Adószáma: 14564477-2-18

Nyertes ajánlattevő: Homlok Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 9561 Nagysimonyi, Arany János Utca 25., Adószáma: 25811058-2-18

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/01/2022