Bygge og anlæg - 456725-2016

24/12/2016    S249

Spanien-Alicante: Omdannelse af lagerbygning til arbejdsområde på kælderetage -2 i EUIPO's AA1-bygning

2016/S 249-456725

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
CVR-nummer: V-03965324
Postadresse: Avenida de Europa, 4
By: Alicante (Alicante)
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2087
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Omdannelse af lagerbygning til arbejdsområde på kælderetage -2 i EUIPO's AA1-bygning.

Sagsnr.: AO/019/16.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45213150 Opførelse af kontorhuse
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens formål er at udføre bygge- og anlægsarbejder til at omdanne lagerbygning til arbejdsområde på kælderetage -2 i AA1-bygningen (1 af bygningerne ved EUIPO's hovedkvarter, som er placeret ved udviklingsområdet Agua Amarga, Avenida de Europa, 4, Alicante), inklusive alle materialer, arbejdskraft og anlægsudstyr, mens standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt affaldshåndtering overholdes.

Alle tekniske, administrative, organisatoriske og inspektionsmæssige aktiviteter, som er nødvendige til at garantere bygge- og anlægsarbejdernes kvalitet under projektet, er også medtaget.

Projektledelsen og koordineringen af sundhed og sikkerhed indgår ikke i denne opfordring til afgivelse af bud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 640 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Hovedudførelsessted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet, der er sammenført nedenfor, omfatter omdannelse af områder og lokaler med et samlet overfladeareal på omkring 900 m2 (kælderetage 2 i AA1-bygningen):

— omdannelse af rum til områder med arbejdsstationer

— oprettelse af nye opholdslokaler i 3 eksisterende rum

— montering af nye toiletfaciliteter og tekniske lokaler

— tilvejebringelse af de gangrum, der er nødvendige til at få adgang til alle nye områder

— oprettelse af kommunikationer mellem enhederne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 640 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 28
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der planlægges et besøg på stedet den 16.1.2017 (11:00) på EUIPO's adresse.

Potentielle tilbudsgivere må sende op til 2 repræsentanter. Navn og identifikationsdokumentnummer for repræsentanterne skal sendes til EUIPO pr. fax (+34 965 13 8500) eller e-mail (procurement@euipo.europa.eu) senest 12.1.2017.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

— Bevis af nyere dato for optagelse i handels- eller fagregistret.

— I tilfælde af, at tilbudsgiveren gør brug af andre enheders kapaciteter, skal der vedlægges et skriftligt tilsagn fra sådanne enheder til bekræftelse af, at de agter at forsyne tilbudsgiverne med de fornødne ressourcer til udførelse af kontrakten.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/02/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/02/2017
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver kan sende op til 2 repræsentanter. Navn og identifikationsdokumentnummer for repræsentanterne skal sendes til EUIPO pr. fax (+34 965 13 8500) eller e-mail (procurement@euipo.europa.eu) senest 6.2.2017.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3. Webstedet vil blive opdateret regelmæssigt, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer, ændringer eller svar på spørgsmål i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxemburgo
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter datoen for underrettelse af vedkommende eller, i mangel heraf, efter den dag sagen er taget til efterretning af denne.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/12/2016