We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 457018-2019

30/09/2019    S188

Czechia-Liberec: Computer equipment and supplies

2019/S 188-457018

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Technická univerzita v Liberci
National registration number: 46747885
Postal address: Studentská 1402/2
Town: Liberec
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Postal code: 461 17
Country: Czechia
Contact person: Ing. Kateřina Vaškovská
E-mail: zakazky@tul.cz
Telephone: +420 485353884
Internet address(es):
Main address: http://www.tul.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.tul.cz
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

150_KV_DNS pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů

II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zavedení DNS. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů a splnění s tím souvisejících závazků.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 50 000 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.1)Title:

DNS – Kategorie „Výpočetní technika a příslušenství“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
30213000 Personal computers
30214000 Workstations
30230000 Computer-related equipment
30231000 Computer screens and consoles
30233000 Media storage and reader devices
30236000 Miscellaneous computer equipment
30237000 Parts, accessories and supplies for computers
30234000 Storage media
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Technická univerzita v Liberci,

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zavedení DNS. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci této kategorie DNS budou dodávky výpočetní techniky a příslušenství a splnění s tím souvisejících závazků.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadavatel předpokládá u některých zakázek v rámci DNS financování z prostředků EU - např. projekt OP VVV.

II.2.14)Additional information

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria budou uvedena pouze v zadávací dokumentaci jednotlivých veřejných zakázek vyhlášených v rámci tohoto DNS.

II.2)Description
II.2.1)Title:

DNS – Kategorie „Tonery“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30125000 Parts and accessories of photocopying apparatus
30125100 Toner cartridges
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Main site or place of performance:

Technická univerzita v Liberci,

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Description of the procurement:

Zavedení DNS. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v rámci této kategorie DNS budou dodávky tonerů a splnění s tím souvisejících závazků.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadavateli předpokládá u některých zakázek v rámci DNS financování z prostředků EU - např. projekt OP VVV.

II.2.14)Additional information

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria budou uvedena pouze v zadávací dokumentaci jednotlivých veřejných zakázek vyhlášených v rámci tohoto DNS.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
A dynamic purchasing system was set up
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 153-376333
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/09/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Oaza - net, spol. s.r.o.
National registration number: 47282711
Postal address: Dr. Milady Horákové 117/81
Town: Liberec
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postal code: 460 06
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: C System CZ, a.s.
National registration number: 27675645
Postal address: Otakara Ševčíka 840/10
Town: Brno - Židenice
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postal code: 636 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Premo, s.r.o
National registration number: 26251531
Postal address: Brněnská 474
Town: Staré Město
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postal code: 686 03
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Alicom, s.r.o.
National registration number: 25044419
Postal address: Komenského 2466/15a
Town: Jablonec nad Nisou
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postal code: 466 01
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Autocont, a.s.
National registration number: 04308697
Postal address: Hornopolní 3322/34
Town: Ostrava - Moravská Ostrava
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postal code: 702 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Microshop, s.r.o.
National registration number: 26165031
Postal address: Pod Marjánkou 1448/4
Town: Praha 6
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postal code: 169 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Servodata, a.s.
National registration number: 25112775
Postal address: Jankovcova 1037/49
Town: Praha - Holešovice
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postal code: 170 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Z+M Partner, spol. s.r.o.
National registration number: 26843935
Postal address: Valchařská 3261/17
Town: Ostrava - Moravská Ostrava
NUTS code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Postal code: 702 00
Country: Czechia
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 50 000 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 50 000 000.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zaváděné DNS je rozděleno na 2 kategorie.

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria budou uvedena pouze v zadávací dokumentaci jednotlivých veřejných zakázek vyhlášených v rámci tohoto DNS.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/09/2019