Dienstleistungen - 457321-2022

22/08/2022    S160

România-Cluj-Napoca: Servicii de supraveghere a lucrărilor

2022/S 160-457321

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 130-369633)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4305857
Adresă: Strada: Moţilor, nr. 1-3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400001
Țară: România
Persoană de contact: lucia lupea
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaclujnapoca.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de supervizare pt„PROIECT ȘI EXEC LUCR DE INF (STRUCT DE REZ, CALE DE RULARE, FINISAJE,SIST DE INSTAL), AUTOMATIZ TRAFIC, RACORD. ALIM CU ENERGIE ELECTRICĂ „TREN METROPOL GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA – ETAPA I A SIST DE TRANSP METROPOL RAPID CLUJ: MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOL, INCL LEG DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1 MAGISTRALA I DE METROU CLUJ

Număr de referinţă: 4305857_2022_PAAPD1346224
II.1.2)Cod CPV principal
71520000 Servicii de supraveghere a lucrărilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

servicii de supervizare proiect

(consultanță) aferent obiectivului de investitii: „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE

INFRASTRUCTURĂ (STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, CALE DE RULARE, FINISAJE,

SISTEME DE INSTALAȚII), AUTOMATIZARE TRAFIC, RACORDARE ALIMENTARE CU

ENERGIE ELECTRICĂ AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „TREN

METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU –

BONȚIDA – ETAPA I A SISTEMULUI DE TRANSPORT METROPOLITAN RAPID CLUJ:

MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOLITAN, INCLUSIV LEGĂTURA

DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1. MAGISTRALA I DE METROU CLUJ”, conform caiet de sarcini; clarificarile vor fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limita de depunere oferte iar raspunsul consolidat se va publica in ziua 11 anterior datei limita de depunere oferte

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/08/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 130-369633

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.3
În loc de:

În scopul verificării şi evaluării experienţei similare, ofertantii vor prezenta ataşat formularului DUAE, aferent fiecărui contract prezentat pentru îndeplinirea cerinţelor minime privind experienţa similară, câte o Fişă de evaluare pentru experiența similară, detaliată și completată conform cerințelor de mai sus. Fişele menţionate vor fi semnate de reprezentantul autorizat al ofertantului, urmând ca acestea să fie verificate pe baza documentelor justificative prezentate pentru demonstrarea celor declarate.

A se citi:

La data limita de depunere a ofertelor se depune doar DUAE pentru demonstrareacerintelor de calificare, iar in DUAE se va completa tabelul/fisa de evaluare pentruexperienta similara (a se intelege ca fisa de evaluare nu este un document separat deDUAE); documentele justificative care demonstreaza cele asumate prin DUAE sevor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediarintocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

VII.2)Alte informații suplimentare:

Nu este cazul