Dostawy - 457665-2020

30/09/2020    S190

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o dostawę książek elektronicznych

2020/S 190-457665

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska (główna instytucja zamawiająca)
Adres pocztowy: VM-18 1/12
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: B-1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rada Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue de la Loi/Wetstraat 175
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: B-1048
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.consilium.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Plateau du Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://curia.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Adres pocztowy: Strategic Communications Division 1 — SGAFFGEN.6 — Office SCHU 06/P001
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: B-1046
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wsparcia BEREC
Adres pocztowy: Z.A. Meierovica Boulevard 14
Miejscowość: Riga
Kod NUTS: LV006 Rīga
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Łotwa
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://berec.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
Adres pocztowy: MTC Block A Winemakers Wharf Grand Harbour
Miejscowość: Valletta
Kod NUTS: MT00 Malta
Kod pocztowy: MRS 1917
Państwo: Malta
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.easo.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
Adres pocztowy: Tour Europlaza — 20 avenue André Prothin CS 30154 — 92927 Paris La Défense Cedex
Miejscowość: Courbevoie
Kod NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Kod pocztowy: 92927
Państwo: Francja
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eba.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://frontex.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Adres pocztowy: Gustav III:s Boulevard 40
Miejscowość: Solna
Kod NUTS: SE110 Stockholms län
Kod pocztowy: 169 73
Państwo: Szwecja
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ecdc.europa.eu/en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Chemikaliów
Adres pocztowy: P.O. Box 400
Miejscowość: Helsinki
Kod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Kod pocztowy: FI-00121
Państwo: Finlandia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://echa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
Adres pocztowy: Via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma
Kod NUTS: ITH52 Parma
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.efsa.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
Adres pocztowy: Wyattville Road, Loughlinstown
Miejscowość: Dublin
Kod NUTS: IE061 Dublin
Kod pocztowy: D18 KP65
Państwo: Irlandia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eurofound.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Europejskiego GNSS
Adres pocztowy: Janovskeho 438/2
Miejscowość: Prague
Kod NUTS: CZ01 Praha
Kod pocztowy: 17000
Państwo: Czechy
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gsa.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Adres pocztowy: Gedimino pr. 16
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kod pocztowy: LT-01103
Państwo: Litwa
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://eige.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
Adres pocztowy: Westhafen Tower — Westhafenplatz 1
Miejscowość: Frankfurt am Main
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 60327
Państwo: Niemcy
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eiopa.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Prokuratura Europejska
Adres pocztowy: 1, rue du Fort Thüngen
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: 1499
Państwo: Luksemburg
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
Adres pocztowy: 201-203 rue de Bercy
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR101 Paris
Kod pocztowy: 75012
Państwo: Francja
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.esma.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Fundacja Kształcenia
Adres pocztowy: Villa Gualino — Viale Settimio Severo 65
Miejscowość: Turin
Kod NUTS: ITC11 Torino
Kod pocztowy: 10133
Państwo: Włochy
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.etf.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych
Adres pocztowy: Eurojust (Procurement) P.O. Box 16183
Miejscowość: The Hague
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Kod pocztowy: 2500 BD
Państwo: Niderlandy
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eurojust.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa
Adres pocztowy: 1 Vasilissis Sofias Str, Maroussi 151 24, Attiki
Miejscowość: Maroussi
Kod NUTS: EL3 ATTIKΗ
Kod pocztowy: 151 24
Państwo: Grecja
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
Adres pocztowy: 120 Rue Marc Lefrancq BP 20392
Miejscowość: Valenciennes
Kod NUTS: FRE11 Nord
Kod pocztowy: 59307
Państwo: Francja
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.era.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Adres pocztowy: Vesilennuki 5
Miejscowość: Tallinn
Kod NUTS: EE001 Põhja-Eesti
Kod pocztowy: 10415
Państwo: Estonia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eulisa.europa.eu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Adres pocztowy: Avenida de Europa, 4
Miejscowość: Alicante
Kod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Kod pocztowy: 03008
Państwo: Hiszpania
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
Adres pocztowy: Rue Treurenberg 22
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://srb.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
Adres pocztowy: J-59
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1000
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_fr
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
Adres pocztowy: COV2 20/110
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: B-1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://erc.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Adres pocztowy: COV2 11/138
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: B-1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/easme/en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci
Adres pocztowy: W910
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: B-1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/inea/en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych
Adres pocztowy: Place Rogier, 16
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: B-1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2
Adres pocztowy: TO 56
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: B-1049
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.imi.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Office of the Secretary of the Board of Governors of the European Schools
Adres pocztowy: rue de la Science 23
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: eac-library-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eursc.eu/en
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6476
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6476
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o dostawę książek elektronicznych

Numer referencyjny: EAC/2020/OP/0003
II.1.2)Główny kod CPV
22120000 Wydawnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Umowa ramowa o dostawę książek elektronicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 700 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79980000 Usługi prenumeraty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod NUTS: LV006 Rīga
Kod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Kod NUTS: MT00 Malta
Kod NUTS: ITC11 Torino
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Kod NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kod NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Kod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Kod NUTS: ITH52 Parma
Kod NUTS: EL30 Aττική
Kod NUTS: IE061 Dublin
Kod NUTS: FR10 Ile-de-France
Kod NUTS: SE11 Stockholm
Kod NUTS: CZ01 Praha
Kod NUTS: FRE11 Nord
Kod NUTS: EE001 Põhja-Eesti
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Głównie UE. Wykaz kodów NUTS — który powinien uwzględniać NL32, ES618, DE12 i BE213 — jest niewyczerpujący.

II.2.4)Opis zamówienia:

Umowa ramowa o dostawę książek elektronicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Środki administracyjne UE.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

VM18, Rue van Maerlant 18, 1040 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2020