Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Suministros - 45770-2021

29/01/2021    S20

Hungría-Budapest: Ordenadores de bolsillo

2021/S 020-045770

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Magyar Posta Zrt.
Número de identificación fiscal: AK04804
Dirección postal: Dunavirág u. 2–6.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1138
País: Hungría
Persona de contacto: Lőrincz-Sárkány Krisztina
Correo electrónico: beszerzes@posta.hu
Teléfono: +36 17678810
Fax: +36 12881589
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.posta.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.posta.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása

II.1.2)Código CPV principal
30213500 Ordenadores de bolsillo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232000 Periféricos
30231000 Pantallas de ordenador y consolas
48820000 Servidores
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
71310000 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72212515 Servicios de desarrollo de software de videoconferencia
72228000 Servicios de consultoría en integración del equipo informático
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MP Zrt. (1138 Bp, Dunavirág u. 2-6.)

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp, Egressy út 35–51.

1095 Bp, Dandár u.23.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében

— az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponens karakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére, valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania,

— az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúra eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis),

— 8135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével,

— a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetek egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum, Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet, HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány,

— kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás,

— közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében,

— közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészítésében,

— közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési feladatokban.

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhöz az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 1658
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 sz.kiemelt projekt

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 213-442466

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
17/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Sagemcom Magyarország Kft.
Dirección postal: Montevideo u. 16/A.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1037
País: Hungría
Correo electrónico: tenderek@sagemcom.hu
Teléfono: +36 13991020
Fax: +36 13992010
El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 3 253 600 150.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/01/2021

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
30213500 Ordenadores de bolsillo
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000 Servidores
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
71310000 Servicios de consultoría en ingeniería y construcción
72212000 Servicios de programación de software de aplicación
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72212515 Servicios de desarrollo de software de videoconferencia
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72228000 Servicios de consultoría en integración del equipo informático
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
30231000 Pantallas de ordenador y consolas
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MP Zrt. (1138 Bp, Dunavirág u. 2-6.)

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp, Egressy út 35-51.

1095 Bp, Dandár u.23.

VII.1.4)Descripción del contrato:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében

— az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponens karakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a

Kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére,

Valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

— az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúra

Eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

— 8135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása

És integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

— a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetek

Egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról

Készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői

Kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum, Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet,

HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

— kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás,

— közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében,

— közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészít ésében,

— közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési fela datokban.

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhöz az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 17/10/2017
Fin: 01/10/2019
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 380 452 230.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Sagemcom Magyarország Kft.
Dirección postal: Montevideo u. 16/a.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1037
País: Hungría
Correo electrónico: tenderek@sagemcom.hu
Teléfono: +36 13991020
Fax: +36 13991020
El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

"2.5. Eladó a műszaki leírásban, és az ajánlatban, valamint az Eladó által 2020. május 14. napján írásban megküldött ajánlatában meghatározott MDM licencre (FAMOC) Vevő részére – a Ptk. 6:225. § (1) bekezdés alapján – vételi jogot alapít. A vételi jog a Vevő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent."

"2.6. Eladó az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációjának részét képező Műszaki leírásban meghatározottak szerint- Vevő erre irányuló igénye esetén- az Elektronikus Kézbesítési Rendszer üzemeltetési támogatása keretében 2500 órakeretben üzemeltetési támogatást és 12 000 órakeretben fejlesztési támogatást biztosít. Vevő az üzemeltetési és a fejlesztési órakeret lehívásával a Szerződés 4.7. pontja szerinti egyedi megrendelés alapján használhatja fel."

"3.1. Az Eladó Ajánlatának részét képező, a jelen Szerződés 1. számú mellékletétét képező Ártáblázat, valamint az Eladó által 2020. május 14. napján írásban megküldött ajánlatában meghatározott opcionális MDM licencet (FAMOC) tartalmazó ajánlata szerint a(z) ...

Az opcionális MDM licencek (FAMOC) egységárát az Eladó által 2020. május 14. napján írásban megküldött ajánlata tartalmazza. Az opciós mennyiség terhére történő MDM licenc (FAMOC) megrendelés esetén a szolgáltatás elszámolása:

— a lehívás során az első éves díjat úgy kell meghatározni, hogy a fordulónap december 31. legyen, és az így számított részidőre szóló díj a megrendelés teljesítésekor – a gyártó által kiállított igazolás alapján – kiállított teljesítésigazolás alapján kerül kifizetésre

— a további évek éves előfizetési díja – a gyártó által a következő évre kiállított igazolás alapján – igazolt teljesítést követően kerül kifizetésre.)

A Szerződés 1. számú mellékletét képező ártáblázat és Eladó által 2020. május 14. napján írásban megküldött – jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező – informális árajánlata szerint az opcionális tételek összértéke: nettó 626 627 422 Ft + mindenkor hatályos áfa azaz, nettó hatszázhuszonhatmillió-hatszázhuszonhétezer-négyszázhuszonkettő + mindenkor hatályos általános forgalmi adó."

Az Alapszerződés 4.3., 4.5. és 7.2.1. pontja kiegészítére kerülnek az opciós MDM licencekkel (FAMOC).

„7.2.1. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés alapján szállítandó Mobil eszközök, továbbá a megvalósítási szakasz során szállítandó Szerver eszközök, licencek, valamint a Szoftverfejlesztés (dokumentum termékek, az eKR fejlesztői munka, illetve a rendszerintegráció), valamint az opció keretében lehívott eszközök és MDM licenc (FAMOC) szállítása és a támogatás keretében nyújtott szolgáltatások tekintetében minden megkezdett késedelmes nap után napi 0,15 %.”

e. Továbbá az Alapszerződés 2. számú mellékletében (Pénzügyi és teljesítési ütemterv) szereplő opciós tételeinek kiegészítése szükséges a Magyar Posta saját forrásból lehívható licencekre vonatkozóan akként, hogy annak részét képezi az Eladó által 2020. május 14. napján írásban megküldött ajánlatában meghatározott opcionális MDM licencet (FAMOC) tartalmazó tétel is. A módosított Alapszerződés 2. számú melléklete jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képezi.

f. Mindezek alapján a Szerződő Felek a szerződés teljesítésének határidejét, a szerződés 4.2. pontjában írt 2. számú mellékletében (Pénzügyi és teljesítési ütemterv) a „Pilot üzem” megnevezésű mérföldkő véghatáridejét 2019. augusztus 31. napjáról 2019. október 1. napjára módosítják.

A módosított szerződés 2. számú melléklete jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi."

A hirdetmény a karakterkorlátokra tekintettel került kitöltésre.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

1. Jogalap Kbt. 141.§ (4)bek. b) pont:

A szerződés módosítása

— az eredeti szerződő féltől további áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben,

— a Vevő számára nem jár hátránnyal és az ellenérték növekedése sem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

2. Jogalap Kbt. 141.§ (4)bek. c) pont:

A módosítására a felek felelősségi körén kívül eső körülmény miatt kerül sor. A fejlesztés során alkalmazott fejlesztőeszközök, és a működési környezet is Microsoft platformra épül. Vevőnek kellő körültekintés mellett nem kellett azzal számolnia, hogy a működési környezet a teljesítés során olyan termékhibát fog majd tartalmazni, amely a megfelelő működést nem teszi lehetővé. A Microsoft platform hibája olyan körülmény, amely az Eladó (vállalkozó) felelősségi körén kívül esik; eladó a hiba felmerüléséig szerződéses kötelezettségének határidőben eleget tett, mulasztás nem terhelte. A módosítás megfelel a Kbt. 141.§(4)bek c) pontnak és 142.§(3) beknek.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 3 253 600 150.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 3 380 452 230.00 HUF