Suministros - 45770-2021

29/01/2021    S20

Magyarország-Budapest: Zsebszámítógépek

2021/S 020-045770

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Posta Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz-Sárkány Krisztina
E-mail: beszerzes@posta.hu
Telefon: +36 17678810
Fax: +36 12881589
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.posta.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.posta.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása

II.1.2)Fő CPV-kód
30213500 Zsebszámítógépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
30232000 Perifériás eszközök
30231000 Számítógép-képernyők és -konzolok
48820000 Szerverek
48600000 Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
72212000 Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72212515 Videókonferencia-szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72228000 Hardverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
72250000 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MP Zrt. (1138 Bp, Dunavirág u. 2-6.)

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp, Egressy út 35–51.

1095 Bp, Dandár u.23.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében

— az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponens karakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére, valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania,

— az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúra eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis),

— 8135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása és integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével,

— a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetek egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum, Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet, HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány,

— kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás,

— közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében,

— közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészítésében,

— közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési feladatokban.

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhöz az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1658
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 sz.kiemelt projekt

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 213-442466

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
17/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Postai cím: Montevideo u. 16/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: tenderek@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Fax: +36 13992010
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 253 600 150.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/01/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
30213500 Zsebszámítógépek
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
48820000 Szerverek
48600000 Adatbázis-kezelő és operációsrendszer-szoftvercsomag
71310000 Mérnöki tanácsadói és kivitelezési szolgáltatások
72212000 Alkalmazási szoftverek programozási szolgáltatásai
72212517 IT-szoftverfejlesztési szolgáltatások
72212515 Videókonferencia-szoftver fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72228000 Hardverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
72250000 Rendszer-karbantartási és támogatási szolgáltatások
30231000 Számítógép-képernyők és -konzolok
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

MP Zrt. (1138 Bp, Dunavirág u. 2-6.)

MP Zrt. Informatikai raktár 1149 Bp, Egressy út 35-51.

1095 Bp, Dandár u.23.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés keretében az Elektronikus Kézbesítési Rendszer (EKR) kialakítása keretében

— az EKR fejlesztése, szállítása a szükséges licencekkel (az ajánlott megoldástól függően dobozos szoftverkomponens karakterfelismeréshez és/vagy Mobil fejlesztési keretrendszer licence), a postai rendszerekbe történő integráció, valamint a

Kialakított rendszer üzemeltetési támogatása; az eKR rendszernek képesnek kell lennie legalább 8135 felhasználó kezelésére,

Valamint ebből 2000 felhasználó részére egyidejű (konkurens) használatot kell biztosítania;

— az EKR-t kiszolgáló infrastruktúra (teszt, oktatási és éles környezetek) kialakítása a szüksé ges kiszolgáló infrastruktúra

Eszközeinek szállítása alapszoftverekkel (operációs rendszer, adatbázis);

— 8135 db Kézbesítő mobileszközök (ipari mobiltelefon) és tartozékai vala mint 1950 db mobil hőnyomtató és tartozékai szállítása

És integrációja a működési környezetbe, felhasználásra készen a szállított alkalmazások telepítésével;

— a következő dokumentumok elkészítése és leszállítása: Rendszer követelmények, Tesztelési terv és forgatókönyv (tesztesetek

Egy Posta által megadott excel formátumban is) Oktatás (Oktatási kézikönyv, Kulcsfelhasználói- és üzemeltetői oktatásokról

Készült beszámoló), Rendszerterv, Implementációs terv (teszt-, oktatási-, és éles környezetekhez), Forráskód, Fejlesztői

Kézikönyv, Verziólevél (minden átadott verzióhoz), Szoftvertermékek beszerzésével kapcsolatos információk dokumentum, Fejlesztői tesztjegyzőkönyv, Tesztelés lezáró jegyzőkönyvek, Felhasználói kézikönyv, Üzemeltetői kézikönyv, Telepítőkészlet,

HelpDesk segédlet, Próbaüzem záró dokumentum, TÜV vagy azzal egyenértékű tanúsítvány;

— kulcsfelhasználói és üzemeltetői oktatás,

— közreműködés az Integrációs Rendszerterv elkészítésében,

— közreműködés Katasztrófa Helyreállítási Terv (DRP) elkészít ésében,

— közreműködés a projektterv elkészítésében és a projektvezetési fela datokban.

A nyertes ajánlattevőnek az EKR fejlesztéséhez, a kiszolgáló infrastruktúra eszközeihez, továbbá a leszállított mobileszközökhöz az ajánlati dokumentációban részletesen meghatározott jótállást, és üzemeltetői -, fejlesztői támogatást kell nyújtani.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 17/10/2017
Befejezés: 01/10/2019
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 380 452 230.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sagemcom Magyarország Kft.
Postai cím: Montevideo u. 16/a.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: tenderek@sagemcom.hu
Telefon: +36 13991020
Fax: +36 13991020
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

"2.5. Eladó a műszaki leírásban, és az ajánlatban, valamint az Eladó által 2020. május 14. napján írásban megküldött ajánlatában meghatározott MDM licencre (FAMOC) Vevő részére – a Ptk. 6:225. § (1) bekezdés alapján – vételi jogot alapít. A vételi jog a Vevő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent."

"2.6. Eladó az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás Ajánlati dokumentációjának részét képező Műszaki leírásban meghatározottak szerint- Vevő erre irányuló igénye esetén- az Elektronikus Kézbesítési Rendszer üzemeltetési támogatása keretében 2500 órakeretben üzemeltetési támogatást és 12 000 órakeretben fejlesztési támogatást biztosít. Vevő az üzemeltetési és a fejlesztési órakeret lehívásával a Szerződés 4.7. pontja szerinti egyedi megrendelés alapján használhatja fel."

"3.1. Az Eladó Ajánlatának részét képező, a jelen Szerződés 1. számú mellékletétét képező Ártáblázat, valamint az Eladó által 2020. május 14. napján írásban megküldött ajánlatában meghatározott opcionális MDM licencet (FAMOC) tartalmazó ajánlata szerint a(z) ...

Az opcionális MDM licencek (FAMOC) egységárát az Eladó által 2020. május 14. napján írásban megküldött ajánlata tartalmazza. Az opciós mennyiség terhére történő MDM licenc (FAMOC) megrendelés esetén a szolgáltatás elszámolása:

— a lehívás során az első éves díjat úgy kell meghatározni, hogy a fordulónap december 31. legyen, és az így számított részidőre szóló díj a megrendelés teljesítésekor – a gyártó által kiállított igazolás alapján – kiállított teljesítésigazolás alapján kerül kifizetésre

— a további évek éves előfizetési díja – a gyártó által a következő évre kiállított igazolás alapján – igazolt teljesítést követően kerül kifizetésre.)

A Szerződés 1. számú mellékletét képező ártáblázat és Eladó által 2020. május 14. napján írásban megküldött – jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező – informális árajánlata szerint az opcionális tételek összértéke: nettó 626 627 422 Ft + mindenkor hatályos áfa azaz, nettó hatszázhuszonhatmillió-hatszázhuszonhétezer-négyszázhuszonkettő + mindenkor hatályos általános forgalmi adó."

Az Alapszerződés 4.3., 4.5. és 7.2.1. pontja kiegészítére kerülnek az opciós MDM licencekkel (FAMOC).

„7.2.1. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés alapján szállítandó Mobil eszközök, továbbá a megvalósítási szakasz során szállítandó Szerver eszközök, licencek, valamint a Szoftverfejlesztés (dokumentum termékek, az eKR fejlesztői munka, illetve a rendszerintegráció), valamint az opció keretében lehívott eszközök és MDM licenc (FAMOC) szállítása és a támogatás keretében nyújtott szolgáltatások tekintetében minden megkezdett késedelmes nap után napi 0,15 %.”

e. Továbbá az Alapszerződés 2. számú mellékletében (Pénzügyi és teljesítési ütemterv) szereplő opciós tételeinek kiegészítése szükséges a Magyar Posta saját forrásból lehívható licencekre vonatkozóan akként, hogy annak részét képezi az Eladó által 2020. május 14. napján írásban megküldött ajánlatában meghatározott opcionális MDM licencet (FAMOC) tartalmazó tétel is. A módosított Alapszerződés 2. számú melléklete jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képezi.

f. Mindezek alapján a Szerződő Felek a szerződés teljesítésének határidejét, a szerződés 4.2. pontjában írt 2. számú mellékletében (Pénzügyi és teljesítési ütemterv) a „Pilot üzem” megnevezésű mérföldkő véghatáridejét 2019. augusztus 31. napjáról 2019. október 1. napjára módosítják.

A módosított szerződés 2. számú melléklete jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi."

A hirdetmény a karakterkorlátokra tekintettel került kitöltésre.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

1. Jogalap Kbt. 141.§ (4)bek. b) pont:

A szerződés módosítása

— az eredeti szerződő féltől további áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben,

— a Vevő számára nem jár hátránnyal és az ellenérték növekedése sem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

2. Jogalap Kbt. 141.§ (4)bek. c) pont:

A módosítására a felek felelősségi körén kívül eső körülmény miatt kerül sor. A fejlesztés során alkalmazott fejlesztőeszközök, és a működési környezet is Microsoft platformra épül. Vevőnek kellő körültekintés mellett nem kellett azzal számolnia, hogy a működési környezet a teljesítés során olyan termékhibát fog majd tartalmazni, amely a megfelelő működést nem teszi lehetővé. A Microsoft platform hibája olyan körülmény, amely az Eladó (vállalkozó) felelősségi körén kívül esik; eladó a hiba felmerüléséig szerződéses kötelezettségének határidőben eleget tett, mulasztás nem terhelte. A módosítás megfelel a Kbt. 141.§(4)bek c) pontnak és 142.§(3) beknek.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 253 600 150.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 380 452 230.00 HUF