Árubeszerzések - 457827-2017

16/11/2017    S220    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Sopron: Pályakarbantartó vagy szervizjárművek és vasúti tehervagonok

2017/S 220-457827

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.
AK02796
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Korényi Sarolta
Telefon: +36 99577523
E-mail: skorenyi@gysev.hu
Fax: +36 99577681
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vasúti karbantartó és szerelő járművek beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
34621000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vasúti karbantartó és szerelő járművek beszerzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 5 509 303.60 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34621000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:

DDP telephely Incoterms 2010, Magyarország,

Csorna, Újmalom u. 2. (Csorna Állomás rakterülete).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vasúti karbantartó és szerelő járművek beszerzése a Közbeszerzési Dokumentációban (a Műszaki Leírásban, azaz a Műszaki Feltétfüzetekben, valamint az elvi előzetes típusengedélyekben)

foglaltak szerint.

Főbb mennyiségek:

— 1 db vasúti felsővezeték szerelő jármű,

— 1 db univerzális jármű,

— 3 db vasúti pótkocsi.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónapban megadva, a járművek leszállításától számítva, minimum 24 hónap-maximum 60 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Kiterjesztett jótállás időtartama egyes tételekre (az általános jótállási időn felüli vállalást feltüntetve, hónapban megadva, min:1 hónap – max:60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (szerződés mindkét fél által történő aláírásától, hónapban számítva (minimum: 18 hónap – maximum 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke (%-ban megadva, minimum: az adott jármű nettó értékének 0,5 % -a/nap, maximum:3 %-a/nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 059-110488
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vasúti karbantartó és szerelő járművek beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Agro-Felcsút Kft.
Fő utca 1/a.
Felcsút
8086
Magyarország
E-mail: kozpont@agro-felcsut.hu
NUTS-kód: HU211
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 254 228.40 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 509 303.60 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. MVM rendelet szerinti ajánlattevői adatok:

MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

Ajánlattevő adószáma:11267425-2-16

Agro-Felcsút Kft.

8086 Felcsút, Fő utca 1/a..

Ajánlattevő adószáma: 23051344-2-07

ROBEL Bahnbaumascinen GmbH

DE-83395 Freilassing, Industriestraße 31

Ajánlattevő adószáma:DE 131554634

V.2.5) ponthoz: A szerződés teljesítése során: nyertes ajánlattevő az alábbi tevékenységek tekintetében kíván alvállalkozót igénybe venni: kiajánlott járművek szállítása, gyártás, üzembe helyezés, próbák, kapcsolódó dokumentációk elkészítése, személyzet oktatása, szükséges szoftverek szoftverkövetése, adott feltétfüzetben meghatározott karbantartási szolgáltatások.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/11/2017