Diensten - 457977-2018

TITitelBelgië-Brussel: Overeenkomst voor het verstrekken van een indicatieve, niet-uitputtende lijst van conflict- en hoogrisicogebieden in het kader van Verordening (EU) nr. 2017/821
NDPublicatienummer aankondiging457977-2018
PDPublicatiedatum19/10/2018
OJNummer PB S202
TWPlaats van de koperBRUSSEL
AUOfficiële naam van de koperEuropese Commissie, Directorate-General for Trade, Directorate G — Trade Strategy and Analysis, Market Access
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperBE
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapEuropese Commissie
DSDocument verzonden12/10/2018
DTUiterste indieningsdatum06/12/2018
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)BE100
IAInternetadres (URL)http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU