TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 458110-2021

Submission deadline has been amended by:  548393-2021
10/09/2021    S176

Lietuva-Vilnius: Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos

2021/S 176-458110

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Nacionalinis registracijos Nr.: 126125624
Adresas: S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 03109
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Justas Šakočius
El. paštas: j.sakocius@cpva.lt
Telefonas: +370 52748751
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.cpva.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2377
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=595961
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=595961&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: ES ir kitų tarptautinių bei nacionalinių programų lėšomis finansuojamų projektų administravimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos elektroninio dokumentų valdymo programinės įrangos pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72200000 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šio pirkimo objektas yra Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos elektroninio dokumentų valdymo programinės įrangos kūrimo paslaugos

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 900 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72200000 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: UA Ukraine
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Ukraina

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Šio pirkimo objektas yra Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos elektroninio dokumentų valdymo programinės įrangos kūrimo paslaugos

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 900 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Pirkimo sąlygų Specialiosios dalies 7.1.2 papunktyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymo terminas gali būti pratęsiamas, tačiau bendras paręsimų terminas negali viršyti 4 mėnesių laikotarpio

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Numatyta tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo galimybė. Pirkimo sąlygų Specialiosios dalies 7.1.2 papunktyje nustatytomis sąlygomis bei tvarka Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymo terminas gali būti pratęsiamas, tačiau bendras paręsimų terminas negali viršyti 4 mėnesių laikotarpio

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Pirkimas finansuojamas 2018-12-19 tarp CPVA ir Europos Komisijos, atstovaujančios Europos Sąjungą, pasirašyto susitarimo dėl įnašo Nr. ENI/2018/404-165/2018/4-14-23, kuriuo susitarta dėl ES finansuojamos programos „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ 3 – ojo „Mokesčių surinkimas“ ir 4 – ojo “Horizontalios funkcijos ir valdymas” komponentų įgyvendinimo, lėšomis

II.2.14)Papildoma informacija

1. II.2.6) sk. nurodyta pirkimo vertė yra nurodyta ir su PVM. Vadovaujantis 2020 m. birželio 15 d. Ukrainos ministrų kabineto Sekretoriato priimtu EU4PFM projekto registracijos aktu Nr. 4266-02, Ukrainoje tiekiamoms prekėms ir (arba) teikiamoms paslaugoms yra taikomas 0 proc. PVM

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Skelbimo II.2.7 dalyje nurodytą sutarties trukmę sudaro: 1. Paslaugų teikimo terminas - 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; 2. 30 dienų apmokėjimo už suteiktas paslaugas terminas.

Už suteiktas pastaugas bus atsiskaitoma Pirkimo sąlygų Specialiosios dalies 7.3 papunktyje nustatyta tvarka bei terminais.

Jei CPVA dėl savo kaltės nesumoka pagal Sutartyje nustatytas sąlygas, paslaugų teikėjas turi teisę prašyti, kad CPVA už kiekvieną uždelstą dieną sumokėtų 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

Paslaugų teikėjas turi sumokėti CPVA už vėlavimą teikti paslaugas, išimtinai priskirtiną paslaugų teikėjo kaltei, 0,05 proc. dydžio delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami nuo nesuteiktų Paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

Kitos sankcijos numatytos Pirkimo sąlygų Specialiosios dalies 7.7 papunktyje.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 037-092494
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 11/10/2021
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba, Lietuvių kalba
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 11/10/2021
Vietos laikas: 10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos Teismas
Adresas: Gedimino pr. 40/1
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: 01501
Šalis: Lietuva
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/09/2021