Építési beruházás - 458135-2018

19/10/2018    S202

Magyarország-Budapest: Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése

2018/S 202-458135

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 13743130
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ligetbudapest.hu
A felhasználói oldal címe: http://ligetbudapest.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000757472018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000757472018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vendéglátó és sportlétesítmények kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000757472018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vendéglátó és sportlétesítmények, valamint kapcsolódó építmények kivitelezése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület 29732/11 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az alábbiak építőipari kivitelezése közparkban:

— Egészségkert (E2) 97,66 m² és a Piknikkert (E3) 45,75 m² vendéglátóhely épülete

És az ezeket kiszolgáló

— I11 jelű Illemhely épülete 79,66 m²

— I19 jelű Nyilvános Illemhely épületek - családi mosdó épületek 89,3 m²

Összesen: 312,37 m² alapterületen.

A sportcélú létesítményeket kiszolgáló:

— Akadálymentes-(I18A); Női-(I18B) és Férfi(I18C) öltöző illemhellyel

Összesen: 137,52 m² alapterületen.

Műszaki paraméterek:

Szerkezeti rendszerük pillérvázas, monolit vasbeton lemezalappal és egyszintes acél szerkezetű keretvázzal készülnek, a zárófödém magashullámú trapézlemez. A térbeli merevséget a kör alaprajzi forma - épület átmérő ~12m, tehát ~6m sugarú -, valamint a lábazati gerendába befogott, vagy nyomatékbíró talplemezzel készülő acél pillérek biztosítják. A külső térelhatároló falszerkezetek alapja előregyártott, ívelt alaprajzú, álló szendvicspanel. A szendvicspanel önmagában biztosítja a térelhatárolást és a légzárást, valamint sablont biztosít az íves alaprajzi formához, azonban az esztétikai és a használati igények miatt mindkét oldalt burkolati rendszerrel kell ellátni. A külső oldalon repedésmentes, rugalmas ágyazású színvakolat készül, melynek aljzata gyárilag ívbe vágott, vagy ívelhető polisztirol. A belső oldalon szerelt gipszrost előtét fal készül, önálló vázszerkezeten a beltéri mozaikburkolat fogadására. Az épületeket a földszinti padlónál talajnedvesség elleni vízszigeteléssel kell ellátni. A lábazati zónában 16 cm vastag vasbeton lábazati fal készül, a vízszigetelés és a szendvicspanelek fogadására. Használati víz elleni szigeteléssel kell ellátni az épületek azon helyiségeit, amelyben jelentős és rendszeres vízterhelésre lehet számítani. Minden épület lapostetős kialakítású, melyen extenzív zöldtető készül, egyenes rétegrendű csapadékvíz szigeteléssel. Az E2 jelű Piknik kert épülete ~44 m² zöldfal kialakítású. Az épületek általános külső nyílászárói hőhídmentes alumínium szerkezetek, a felületkezelésük pórszórt, az üvegezés háromrétegű. Az épületekben szerelt válaszfalak készülnek. A közhasználatú funkció miatt a válaszfalak és előtétfalak két réteg, anyagában impregnált gipszrost lemezzel készülnek. A külső fal mentén az előtétfal íve lekövetendő.

Az általános külső homlokzat dryvit rendszerű, vakolt és festett felületű, melynek hordozórétege az álló szendvicspanel szerkezet. A panelek hézagtömítése kiemelt fontosságú, az illesztéseket poliuretán masszával kell kitölteni. A felületen ívesre gyártott, vagy bevágásokkal előkészített hajlítható polisztirol lemez hőszigetelést kell készíteni, 4 cm vastagságban. A hőszigetelésen 3 mm vastag szerves, rugalmas hálóágyazást kell készíteni, majd a vakolat alapozása történik. A választott színvakolat Stolit K1,5 vakolat, amelyet Sto Dryonic S X-black hővédő festéssel kell megvédeni. A lábazati vakolatot a fentiekkel azonos módon kell elkészíteni, de fagyálló XPS hőszigeteléssel és cementalapú hálóágyazó réteggel.

Az illemhely épületek homlokzati felületének felső része, egy szakaszon teljes magassága alumínium lamellás homlokzatburkolattal készül. A burkolat anyaga 4 mm vastag alumínium kompozitlemez, jellemző osztása 5+3, illetve 10+2 cm. Az ívelt lamellák SIKA Tack Panel rendszerű ragasztással kerülnek rögzítésre a függőleges alumínium hátszerkezethez. A függőleges T- vagy L-profilok lamellák között látszó felületét a homlokzatburkolat színével megegyező takarólemezzel kell ellátni.

Az árnyékolást a homlokzatburkolati lamellák biztosítják. Az épületek teljes alapterületén lényegét tekintve azonos padlórétegrend készül, különbség mindössze a belső használati víz elleni szigetelés rétegeiben mutatkozik. Az épületben mindenütt műgyanta padlóburkolat készül. A falburkolat általános helyen mozaiklap falburkolat. Az épületek, ahol szükséges 1rtg. monolit gipszkarton álmennyezettel készülnek, felületi gletteléssel, és festéssel.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) Műszaki ütemterv minősége, megalapozottsága / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2) Kivitelezés térbeli organizációja / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3) Fenntarthatóság, környezetvédelem és hulladékgazdálkodás szakmai megalapozottsága / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 02/01/2019
Befejezés: 31/05/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban ajánlatkérő (továbbiakban:AK) a Kbt. 62.§(1) bek.-ének a)-q) pontjában, továbbá (2) bek.-ének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okokat alkalmazza.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek (továbbiakban:AT) az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek., valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm. r. 1.§(1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (Továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az AK által a Kbt. 69.§(4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a 321/2015.(X. 30.) Korm.r. 8.§ 10.§ és 12-16.§-ának megfelelően kell igazolnia. Közös AT-k esetén valamennyi AT köteles külön EEKD benyújtására.

A Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69.§(11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az AT az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t.Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt.67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt.64.§(1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74.§(1) bekezdésére. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a 321/2015.(X. 30.) Korm. r. 16.§-ában foglaltakra is.

Alkalmasság:

a) Alkalmatlan az AT, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végzőgazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;

Igazolási mód:

A Kbt. 65.§(1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni. AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69.§(4)-(7)bek. alapján felhívott AT-k tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét – amennyiben a Kbt.69.§(11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód –- a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatását és mérlegét, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha azajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

A működését a vizsgált időszaknál későbbi időpontban megkezdő gazdasági szereplő a létrejötte óta a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységből) származó – mérlegfordulónappal lezárt üzleti éveiben elért, általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát csatolja.

P/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre, továbbá a P/1. pont esetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésére is.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az adózott eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több évben volt negatív.

A P/1. tekintetében a beszámoló elfogadása minősül az üzleti év lezárásának.

Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a mérlegfordulónappal lezárt üzleti éveiben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az összesen legalább a nettó 450 millió HUF-ot.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább a nettó 450 millió forintot.

Amennyiben az ajánlattevő működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik a teljes árbevételi adattal az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.

Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1. §(1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban:EEKD) kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az EEKD egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (magasépítési munka) szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22. § (1)-(2) bek.-ei szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 21. § (2a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (és kapcsolattartási adatai),

— a teljesítés idejét, (olyan pontossággal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés a felhívás feladását közvetlen megelőző öt évben történt; a kezdő és befejező időpont év-hónap-nap pontossággal megadva);),

— a teljesítés helyét,

— az építési beruházás tárgyát,

— az építési beruházás mennyiségét,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került és amelyből az ajánlatevő alkalmassága egyértelműen megállapítható.Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140.§(9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy az alkalmasság minimumkövetelményeiben megadott mértékegységben).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§(6)-(7) bek.-eire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm.r.22.§(5) és a 24.§(1) bek.-ére.

Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015.(X. 30.) Korm.r. 21.§(2)bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok valamennyi szakember esetében:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra és adott esetben milyen jogosultsága van;

— a szakember szakmai tapasztalatát ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;

— végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata vagy adott esetben a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciával;

— legalább 335 m² hasznos alapterületű létesítmény műemléki környezetben és/vagy közparkban végzett megvalósítására vonatkozó referencia,

— legalább 4 m sugarú íves építmény megvalósítására vonatkozó referencia,

— legalább 33 m² területű, élő növényzettel borított zöldfal és/vagy zöldtető kivitelezésére vonatkozó referencia.

Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést legfeljebb 3 szerződésből igazolhatja.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, valamint magasépítés területén szerzett legalább 36 hónapos szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét, vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.

Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható. Párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.

A további alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérek, biztosítékok:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bek.-ére.

Kötbérek: késedelmi: max.15 %,meghiúsulási: max.30 %,hibás teljesítési: 10 %.

Biztosítékok: teljesítési: 5 %, jótállási: 5 %

Jótállás:műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 3 év

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Finanszírozás hazai forrás.

Tartalékkeret:5%

Előleg: 5 %, de legfeljebb 75 millió forint.

A teljesítés során benyújtható 1 db részszámla havonta a teljesítés arányában és 1 db végszámla(min. 10 %) Az előleg elszámolása az első részszámlából történik.

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt.135.§ (1)-(3),(5)-(7) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/11/2018
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/11/2018
Helyi idő: 13:00
Hely:

A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása során a Kbt. 68.§ (1)-(2),(4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15.§-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés – (6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó – és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.

6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

11) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

12) Az értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás, az 1.-3. minőségi szempontok tekintetében a szakmai ajánlatra sorberendezése alapján felállított rangsor alapján fordított arányosítása. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az értékelési módszer további részletezését a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.

13) FAKSZ: dr. Morison Márk, lajstromszám: 01042.

14) Részekre törtnő ajánlattétel kizárásának indoka: A tárgyi közbeszerzési eljárással párhuzamosan Ajánlatkérő a jelen szerződéssel érintett munkaterületre vonatkozóan több közbeszerzési eljárást folytat le. A feladatok területileg és szakmailag elkülönítettek és olyan egységekre tagoltak, mely egységeken belül már nem lehet további részterületeket leválasztani, tekintettel arra, hogy a feladatok megvalósítása egy időben zajlik és feladatonként elkülönített organizációs területek állnak rendelkezésre melyek kapcsolata ezen eljárások között még megvalósítható.

15) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.

16) A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni, minimum 150 000 000 HUF/biztosítási időszak és 50 000 000 HUF/káresemény kártérítési limittel.

17) A felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásban ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/10/2018