Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 458324-2021

10/09/2021    S176

Belgium-Bruges: Bin-cleaning services

2021/S 176-458324

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
National registration number: 0316.380.841_17468
Postal address: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Town: 8200 Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8200
Country: Belgium
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internet address(es):
Main address: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422132
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422132
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422132
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Groen- en netheidsonderhoud op de gewestwegen in het district D316 Pittem

Reference number: AWV W-Vl-WWV/OND/D316/2021/3-F02_0
II.1.2)Main CPV code
90918000 Bin-cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De aanneming omvat hoofdzakelijk:

- Het uitvoeren van beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande grasbermen en beplanting (maaien van bermen, scheren van hagen, onderhoud van plantvakken, …).

- Het snoeien en vellen van lijnbomen langs de gewestwegen.

- Beperkte (her)aanplantingswerken en het onderhoud van deze aanplantingen gedurende de waarborgtermijn.

- Het oprapen en verwijderen van zwerfvuil.

- Het uitvoeren van netheidsonderhoudswerkzaamheden van de verhardingen van wegen en fietspaden (vegen van verhardingen, reinigen van vluchtheuvels en verhoogde verharde inrichtingen).

- Het reinigen van straatkolken, aquadrains en onderzoeksputten.

- Het ledigen van afvalbakken.

- Het periodiek reinigen van rustplaatsmeubilair en afvalbakken.

- Het ruimen van sloten.

- Het profileren van bermen door afgraving.

- Het herstellen van schadegevallen aan het groenpatrimonium (na ongevallen) en inzake netheidsonderhoud (sluikstortingen e.d.).

- Het uitvoeren van regiewerken (vb. na stormschade, …) voor zover deze werken niet kunnen worden vergoed volgens de overige posten van het borderel en geen aannemingslast zijn.

- Het plaatsen, instandhouden en verwijderen van alle reglementaire werfsignalisatie die nodig is voor de uitvoering van alle voormelde werken.

- Het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de bepalingen van dit bestek.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45112200 Soil-stripping work
45232452 Drainage works
45233200 Various surface works
45233229 Verge maintenance work
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77312000 Weed-clearance services
77314100 Grassing services
77315000 Seeding services
77340000 Tree pruning and hedge trimming
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90610000 Street-cleaning and sweeping services
90640000 Gully cleaning and emptying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE25 Prov. West-Vlaanderen
Main site or place of performance:

in het district D316 Pittem

II.2.4)Description of the procurement:

Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie West-Vlaanderen in het district D316 Pittem langsheen de gewestwegen en hun aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door de uitvoering van onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan het bestaande groenpatrimonium en de uitvoering van periodiek netheidsonderhoud.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 365
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Deze opdracht slaat op een periode van 1 kalenderjaar vanaf de datum opgenomen in het aanvangsbevel van de werkzaamheden. De opdracht wordt stilzwijgend tot 3 maal verlengd, telkens voor een nieuwe periode van 1 kalenderjaar. De totale duur van de opdracht (incl. verlengingen) is aldus beperkt tot 4 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

zie bestek

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zie bestek

Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/10/2021
Local time: 10:45
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/10/2021
Local time: 10:45
Place:

Agentschap Wegen en Verkeer

Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen

VAC Brugge

Koning Albert I laan 1.2. bus 82

8200 Brugge

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad Van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Raad Van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/09/2021