Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 458566-2019

01/10/2019    S189

Luksemburg-Luxembourg: EIF - Nabava usluga osposobljavanja zaposlenicima EIF-a radi profesionalnog i osobnog razvoja (Luxembourg)

2019/S 189-458566

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski investicijski fond
Poštanska adresa: 37B, avenue J. F. Kennedy
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: 2968
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: The Procurement Team
E-pošta: EIF-procurement@eif.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.eif.org
Adresa profila kupca: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5448
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://smartshare.eib.org
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluga osposobljavanja zaposlenicima EIF-a radi profesionalnog i osobnog razvoja

Referentni broj: 2019-HRM-DPS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80511000 Usluge izobrazbe kadrova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Dinamički sustav nabave za usluge osposobljavanja zaposlenicima EIF-a radi profesionalnog i osobnog razvoja u sljedećim kategorijama:

— meke vještine (4 kategorije),

— jezici,

— korporativne/poslovne vještine,

— IT vještine,

— individualno savjetovanje.

Dinamički sustav nabave uključuje i kategoriju objekata za osposobljavanje.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 860 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Meke vještine — vodstvo i upravljanje

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80532000 Usluge poslovodne izobrazbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je osposobljavanja u području vodstva i upravljanja rukovoditeljima osigurati smjernice za jačanje sposobnosti vođenja. Popis tečajeva uključuje, ali nije ograničen na:

— uvod u upravljanje za novoimenovane rukovoditelje,

— upravljanje učinkovitošću,

— učinkovitost tima,

— osiguravanje povratnih informacija i upravljanje zahtjevnim razgovorima,

— strateško razmišljanje.

Očekivano je trajanje svakog tečaja osposobljavanja je prosjeku 1 do 2 dana.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Na sudjelovanje u nadmetanju za ugovor u ovoj kategoriji bit će pozvani samo oni natjecatelji koji iskažu svoj interes za ovu kategoriju i koji budu prihvaćeni u dinamički sustav nabave za ovu kategoriju. Sve informacije, uključujući i detaljne specifikacije te kriterije za dodjelu ugovora, bit će navedene u pozivu na dostavu ponuda.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Meke vještine — komunikacija i prezentiranje

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80500000 Usluge izobrazbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Osposobljavanje u pogledu komunikacije i prezentiranja usmjereno je na razvijanje sposobnosti održavanja inspirativnih i uvjerljivih prezentacija te sposobnosti interveniranja u različitim prilikama. Popis tečajeva uključuje, ali nije ograničen na:

— vještine prezentiranja i javnog nastupa,

— rad s medijima,

— komunikaciju koja ostavlja dojam – pričanje priča.

Očekivano je trajanje svakog tečaja osposobljavanja je prosjeku 1 do 2 dana.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Na sudjelovanje u nadmetanju za ugovor u ovoj kategoriji bit će pozvani samo oni natjecatelji koji iskažu svoj interes za ovu kategoriju i koji budu prihvaćeni u dinamički sustav nabave za ovu kategoriju. Sve informacije, uključujući i detaljne specifikacije te kriterije za dodjelu ugovora, bit će navedene u pozivu na dostavu ponuda.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Meke vještine - pregovaranje

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80500000 Usluge izobrazbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Ovo područje osposobljavanja usmjereno je na podršku predmetnih zaposlenika kako bi mogli samopouzdano pregovarati na profesionalan, etički i kompetentan način. Popis tečajeva uključuje, ali nije ograničen na:

— vještine pregovaranja,

— vještine vršenja utjecaja.

Očekivano je trajanje svakog tečaja osposobljavanja je prosjeku 1 do 2 dana.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Na sudjelovanje u nadmetanju za ugovor u ovoj kategoriji bit će pozvani samo oni natjecatelji koji iskažu svoj interes za ovu kategoriju i koji budu prihvaćeni u dinamički sustav nabave za ovu kategoriju. Sve informacije, uključujući i detaljne specifikacije te kriterije za dodjelu ugovora, bit će navedene u pozivu na dostavu ponuda.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Meke vještine — osobna učinkovitost

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80570000 Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Osposobljavanja u domeni osobne učinkovitosti bit će usmjerena na područja koja treba popraviti prema mišljenju zaposlenika i njihovih rukovoditelja. Popis tečajeva uključuje, ali nije ograničen na:

— glasovne treninge,

— upravljanje vremenom,

— pisanje izvješća,

— brzo čitanje,

— upravljanje stresom.

Očekivano je trajanje svakog tečaja osposobljavanja je prosjeku 1 do 2 dana.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Na sudjelovanje u nadmetanju za ugovor u ovoj kategoriji bit će pozvani samo oni natjecatelji koji iskažu svoj interes za ovu kategoriju i koji budu prihvaćeni u dinamički sustav nabave za ovu kategoriju. Sve informacije, uključujući i detaljne specifikacije te kriterije za dodjelu ugovora, bit će navedene u pozivu na dostavu ponuda.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Jezici

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80580000 Organiziranje tečajeva za učenje jezika
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Jezične vještine povezane su sa sposobnošću zaposlenika da se izražavaju na stranom jeziku i jednostavno komuniciraju sa svojim vanjskim kolegama koji ne govore engleski jezik.

Očekivane usluge osposobljavanja obuhvaćaju sljedeće tečajeve:

— francuski jezik: očekivano trajanje: 2 sata osposobljavanja tjedno tijekom razdoblja od najviše 10 mjeseci godišnje,

— njemački jezik: očekivano trajanje: 2 sata osposobljavanja tjedno tijekom razdoblja od najviše 10 mjeseci godišnje.

Ostali zahtjevi za osposobljavanje u ovoj Kategoriji 5 mogu se zatražiti u posebnom pozivu na nadmetanje u okviru dinamičkog sustava nabave koji, primjerice, uključuju, među ostalim, osposobljavanje u području drugih jezika poput talijanskog, španjolskog i engleskog prema načelu jedan-na-jedan ili upotrebom IT alata (npr. satovi s pomoću Skypea, uz internetsku podršku).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Na sudjelovanje u nadmetanju za ugovor u ovoj kategoriji bit će pozvani samo oni natjecatelji koji iskažu svoj interes za ovu kategoriju i koji budu prihvaćeni u dinamički sustav nabave za ovu kategoriju. Sve informacije, uključujući i detaljne specifikacije te kriterije za dodjelu ugovora, bit će navedene u pozivu na dostavu ponuda.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Korporativne/poslovne vještine

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80500000 Usluge izobrazbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Osposobljavanje u području korporativnih/poslovnih vještina bit će usmjereno na omogućavanje zaposlenicima da se upoznaju s glavnom djelatnošću EIF-a, naročito iz regulatorne i tržišne perspektive. Popis tečajeva uključuje, ali nije ograničen na:

— tečaj zakonodavstva i prava,

— strukturiranje financiranja,

— financiranje dugova,

— EVCA,

— Basel III.

Ostali zahtjevi za osposobljavanje u Kategoriji 6 mogu se zatražiti u posebnom pozivu na nadmetanje u okviru dinamičkog sustava nabave koji, primjerice, uključuju, među ostalim, tečajeve o „investicijskim fondovima” ili o „luksemburškom korporativnom pravu”.

Očekivano je trajanje svakog tečaja osposobljavanja je prosjeku 1 do 2 dana.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Na sudjelovanje u nadmetanju za ugovor u ovoj kategoriji bit će pozvani samo oni natjecatelji koji iskažu svoj interes za ovu kategoriju i koji budu prihvaćeni u dinamički sustav nabave za ovu kategoriju. Sve informacije, uključujući i detaljne specifikacije te kriterije za dodjelu ugovora, bit će navedene u pozivu na dostavu ponuda.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

IT vještine

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80533000 Usluge usvajanja rada i izobrazba za rad s računalom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Ovo je područje usmjereno na IT vještine zaposlenika kako bi mogli obavljati svoje zadaće što je moguće uspješnije. Popis tečajeva uključuje, ali nije ograničen na:

— osnovnu i naprednu razinu rada u Excelu,

— Excel VBA,

— platformu Business Objects (BO).

Očekivano je trajanje svakog tečaja osposobljavanja je prosjeku 1 do 2 dana.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Na sudjelovanje u nadmetanju za ugovor u ovoj kategoriji bit će pozvani samo oni natjecatelji koji iskažu svoj interes za ovu kategoriju i koji budu prihvaćeni u dinamički sustav nabave za ovu kategoriju. Sve informacije, uključujući i detaljne specifikacije te kriterije za dodjelu ugovora, bit će navedene u pozivu na dostavu ponuda.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Individualno savjetovanje

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80532000 Usluge poslovodne izobrazbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Individualno savjetovanje nudi se kao dodatni alat za profesionalni razvoj. Očekivane usluge osposobljavanja obuhvaćaju individualnu sesiju jedan-na-jedan u trajanju od 2 sata, jedanput mjesečno, u razdoblju od najmanje 6 mjeseci. Cilj je sesija savjetovanja održavanje i daljnji razvoj kulture savjetovanja u EIF-u.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Na sudjelovanje u nadmetanju za ugovor u ovoj kategoriji bit će pozvani samo oni natjecatelji koji iskažu svoj interes za ovu kategoriju i koji budu prihvaćeni u dinamički sustav nabave za ovu kategoriju. Sve informacije, uključujući i detaljne specifikacije te kriterije za dodjelu ugovora, bit će navedene u pozivu na dostavu ponuda.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Objekti za osposobljavanje

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80520000 Sredstva za izobrazbu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Ako se tečaj osposobljavanja ne održava u prostorijama EIF-a, EIF se može koristiti objektima pružatelja usluge koji moraju uključivati sljedeće:

— klimatiziranu sobu za sastanke u koju se može smjestiti 50 zaposlenika EIF-a i koja ima pristup za osobe s invaliditetom,

— svu IT opremu koja je potrebna za održavanje tečajeva, primjerice projektor, zaslon, demonstracijsku ploču za pisanje s odgovarajućim flomasterima,

— svu ostalu opremu poput blokova za pisanje i olovaka za polaznike,

— internetsku vezu kojom se predavačima omogućuje povezivanje njihovih prijenosnih računala ili EIF-ovog računala na projektor,

— tople i hladne napitke za vrijeme tečaja,

— restoran koji nudi ručak u 3 slijeda (predjelo, glavno jelo i desert), uključen u cjelodnevne tečajeve osposobljavanja,

— parkirna mjesta, barem za predavače.

EIF predviđa upotrebu 1/nekoliko objekata za osposobljavanje koji pripadaju pružateljima usluga za najviše 50 % tečajeva svake godine. Međutim, ovi su brojevi indikativni i mogu se povećavati/smanjivati ovisno o stvarnim potrebama EIF-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Na sudjelovanje u nadmetanju za ugovor u ovoj kategoriji bit će pozvani samo oni natjecatelji koji iskažu svoj interes za ovu kategoriju i koji budu prihvaćeni u dinamički sustav nabave za ovu kategoriju. Sve informacije, uključujući i detaljne specifikacije te kriterije za dodjelu ugovora, bit će navedene u pozivu na dostavu ponuda.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Pogledajte dokumentaciju za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/06/2025
Lokalno vrijeme: 17:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Drugo ili posljednje tromjesečje 2025.

VI.3)Dodatni podaci:

Očekivani početak dinamičkog sustava nabave je 1.11.2019., tijekom 6 godina.

Rok za primitak zahtjeva za sudjelovanje tijekom trajanja dinamičkog sustava nabave je 30.6.2025.

Nakon slanja poziva na dostavu ponuda prihvatljivim pružateljima usluga dinamičkog sustava nabave u istoj kategoriji, minimalni vremenski okvir u kojem ponuditelji moraju zadržati svoju ponudu je 6 mjeseci (180 dana).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/09/2019