Szolgáltatások - 458598-2015

Normál nézet megjelenítése

26/12/2015    S250

Magyarország-Budapest: Rendezvényszervezési szolgáltatások

2015/S 250-458598

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Olimpiai Bizottság
Nemzeti azonosító szám: AK22779
Postai cím: Csörsz u. 49–51.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Vaska Ottilia
E-mail: vaska.ottilia@mob.hu
Telefon: +36 13868000
Fax: +36 12250522

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.mob.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: támogatott szervezet Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont
I.3)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés: „olimpiai eseményekhez kapcsolódó médiakampány tervezése, szervezése és lebonyolítása, ennek körében jubileumi rendezvények és médiakampány megszervezése, valamint lebonyolítása”.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 27: Egyéb szolgáltatások 
A teljesítés helye: A jubileumi esemény kapcsán az ünnepi közgyűlés a Magyar Állami Operaházban, a díszvacsora egy másik budapesti helyszínen kerül megrendezésre.
Egyéb feladatok tekintetében ajánlattevő és ajánlatkérő székhelye, médiafelületek.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Ajánlattevő alapvető feladata a magyar olimpiai hagyományt, az olimpia gondolatát és szellemiségét MOB 120 éves eredményeit és az esemény Budapest 2024-es olimpiai pályázatához kapcsolódó legfontosabb üzeneteit bemutató TCR médiakampány teljes körű megtervezése és lebonyolítása 17.11.2015. és január 31. közötti intervallumban.
Ajánlattevő alapvető feladata a 14.12.2015. és 15.12.2015. között megtartásra kerülő jubileumi rendezvények egyes elemeinek megszervezése, úgymint:
— gálaesemény és állófogadás teljes körű megszervezése és lebonyolítása,
— ünnepi közgyűlés megszervezése és lebonyolítása,
— sajtótájékoztató megszervezése és lebonyolítása, valamint
— a jubileumi eseményeken részt vevő Thomas Bach NOB elnök személyes protokoll programjának – érkezéstől a távozásig – megszervezése és koordinációja, valamint
— a kiemelt nemzetközi VIP vendégek programjának megszervezése és koordinációja, illetve ezen felül
— a mindezekhez szükséges kommunikációs eszközök és anyagok elkészítése.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79952000 Rendezvényszervezési szolgáltatások, 79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások, 79540000 Tolmácsolási szolgáltatások, 79416000 Public relations szolgáltatások, 79710000 Biztonsági szolgáltatások, 79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 360 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli/hirdetmény nélküli tárgyalásos
Ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (HL) történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés indokolása:
2004/18/EK irányelv

1) Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény előzetes, a HL-ben való közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2004/18/EK irányelv 31. cikke alapján történő indokolása

Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban.
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Átalánydíj részét képező szolgáltatások mindösszesen díja (nettó HUF). Súlyszám 45
2. Médiavásárlás díjából adott kedvezmény mértéke (net-net ár). Súlyszám 40
3. Szakemberek óradíja (nettó HUF/óra). Súlyszám 5
4. Produkciós jutalék (%). Súlyszám 3
5. Utazásszervezésért felszámított jutalék mértéke (%). Súlyszám 2
6. Kreatív tervezés (nettó HUF). Súlyszám 2
7. Filmgyártás (nettó HUF). Súlyszám 2
8. Ladies program díja (nettó HUF/fő). Súlyszám 1
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási szerződés: „olimpiai eseményekhez kapcsolódó médiakampány tervezése, szervezése és lebonyolítása, ennek körében jubileumi rendezvények és médiakampány megszervezése, valamint lebonyolítása”
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
4.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Network 360 Reklámügynökség Kft., Affiliate Network Kft. közös ajánlattevők
Postai cím: Lisznyai u. 38.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 360 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 360 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Arány: 59 %
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: Network 360 Kft.:
— Sensation Event & Congress Kft., 20 % – rendezvényszervezési feladatok,
— Frank Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 15 % – digitális tervezési és megvalósítási feladatok.
Affiliate Network Kft.:
— Vivaki Hungary Kft., 24 % – médiatervezés és -vásárlás.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Mikrovállalkozás.
— Human Telex Kft., 1031 Budapest, Szentendrei út 216/b., Magyarország,
— Network 360 Reklámügynökség Kft., Affiliate Network Kft. közös ajánlattevők, 1016 Budapest, Lisznyai u. 38., Magyarország,
— LV-Team Kft., 2500 Esztergom, Bátori u. 4/a., Magyarország.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
23.12.2015