Suministros - 458810-2018

19/10/2018    S202

Polonia-Legnica: Vehículos para desperdicios

2018/S 202-458810

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 390081536
Dirección postal: ul. Nowodworska 60
Localidad: Legnica
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código postal: 59-220
País: Polonia
Persona de contacto: ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica
Correo electrónico: przetargi@lpgk.pl
Teléfono: +48 768566350
Fax: +48 768566355
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lpgk.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.lpgk.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Gospodarka komunalna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych z zabudową typu śmieciarka z podziałem na części

Número de referencia: NZP/TO/11/2018
II.1.2)Código CPV principal
34144510 Vehículos para desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2019 r.): 1. pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem wyposażonego w żuraw hydrauliczny do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wymagane parametry: DMC-26 ton, Rozstaw osi (między pierwszą a drugą): 4400-4800 mm, silnik wysokoprężny - min. 300 KM, spełniający normy emisji spalin EURO 6, maksymalny moment obrotowy silnika - min. 1 600 Nm, pojemność silnika max.11 l, skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa, min. 12-biegowa. 2. pojazdu z zabudową śmieciarki wraz z zintegrowanym systemem myjącym. Wymagane parametry: DMC-26 ton, silnik wysokoprężny - min. 300 KM, silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6. Dotyczy obu pojazdów: Wielkość zużycia energii - max. 18 MJ/km, Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2) - max.1,3 kg/km, Wielkość emisji zanieczyszczeń tj. suma wielkości emisji tj. suma wielkości emisji tlenków azotu (NOX), cząstek stałych oraz węglowodorów (THC) - max.0,63 g/ kWh. Pozostałe zapisy dotyczące OPZ zawarto w Załączniku nr 7 do SIWZ

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem wyposażonego w żuraw hydrauliczny do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34144511 Vehículos de recogida de basuras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Legnica

II.2.4)Descripción del contrato:

Parametry wymagane przez Zamawiającego:Dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1 km/h, Przednie zawieszenie, resory paraboliczne min. 8,0 ton, Stabilizator osi przedniej, Wzmocnione amortyzatory osi przedniej, 68.Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym, ściany zabudowy gładkie bez ożebrowania i bez przetłoczeń wykonane ze stali wysokogatunkowej i trudnościeralnej o grubości min. 4 mm typ Strenx 650 MC lub równoważnej (w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp), ściany boczne zabudowy przystosowane do umieszczenia reklam stosowanych u Zamawiającego, pojemność skrzyni ładunkowej – min. 18 m³, max. 20 m³, skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie, objętość kosza zasypowego min. 3,0 m³, wraz z wyposażeniem (łopata i miotła), dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy o grubości 8 mm typu Hardox lub równoważnej, pozostałe elementy odwłoka z blachy o grubości min. 4 mm typ Strenx 650 MC lub równoważnej (w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp), zabudowa odpowiada wytycznym 2006/42/WE oraz posiada deklarację zgodności CE, zabudowa zgodna z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną (w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) Żuraw hydrauliczny - Urządzenie oznaczone symbolem CE oraz spełniające wymogi obowiązujących norm, moment udźwigu min. 13 ton, Moment obrotowy żurawia min. 21 kNm, Wysięg min. 2,15 m, udźwig na tym wysięgniku min. 5 900 kg, maksymalny wysięg min. 10,0 m, udźwig na tym wysięgu min. 1500 kg, Wyposażony w elektroniczny system zabezpieczeń przed przeciążeniem, zawierający, System prowadzący statystykę pracy żurawia (czarna skrzynka), Układ autodiagnostyki jednostki pozwalającej na szybkie określenie powodu niepoprawnego funkcjonowania jednostki, System ostrzegający operatora przed przeciążeniem żurawia oraz blokujący jego pracę w momencie przeciążenia, Wizualny oraz dźwiękowy sygnalizator procentowego wykorzystania możliwości urządzenia, Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny przy panelu sterowania umożliwiający wybranie aktywnych funkcji żurawia, Wyłączniki awaryjny „Stop” na wszystkich stanowiskach sterowniczych, Sterowanie radiem i z lewej strony, Nogi obracane hydraulicznie, kąt obrotu min. 180o,Nogi podporowe wysuwane i opuszczane hydraulicznie, kąt obrotu (realizowany na listwie zębatej) min. 390o,hak o udźwigu 8 ton, piąta funkcja do otwieradła, standardowe belki nóg podporowych o rozstawie min. 4 350 mm, podstawa kolumny odlewana, zamocowanie żurawia do ramy pojazdu przez mostek trójpunktowy, zbiornik oleju min. 90 l, system uzależniający udźwig żurawia od szerokości rozstawienia podpór (FSC),czujnik położenia ramienia wewnętrznego żurawia, poziomice na belkach podporowych, otwieradło do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki i pojemników podziemnych, kolor RAL 3020, Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w urządzenia rejestrujące oraz instrumenty pomiarowe kompatybilne z eksploatowanym u Zamawiającego systemem do zarządzania flotą pojazdów „FM.frameLOGIC”. Wykonawca zobowiązany jest do montażu w pojeździe rejestratora GPS podłączonego do magistrali CAN, sondy pomiaru paliwa oraz opomiarowania pracy zasypu i otwarcia odwłoka. W dniu dostawy Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu m.in.:Dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, Instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, Książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim, Kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi prawa, pełną dokumentację z UDT, Pozostałe zapisy dotyczące OPZ określono w Załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 140
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń). Minimalny okres gwarancji na pojazd wynosi 24 miesiące, płatny serwis pogwarancyjny-10 lat.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki wraz z zintegrowanym systemem myjącym

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34144511 Vehículos de recogida de basuras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Legnica

II.2.4)Descripción del contrato:

Parametry wymagane przez Zamawiającego:Pojemność silnika max. 11 l, skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa, min. 12-biegowa, dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, płomieniowe urządzenie rozruchowe, elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją 1 km/h, przednie zawieszenie resory paraboliczne min 8,0 ton, koła 22,5 z oponami 315/80R, tarcze 10-obrotowe + koło zapasowe, nośność ogumienia zwiększona o 10 % dla zastosowania komunalnego, kabina krótka, trzymiejscowa, kolor kabiny biały RAL9010, lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, ogrzewane, lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” zgodnie z przepisami UE, ściany boczne zabudowy przystosowane do umieszczenia reklam stosowanych u Zamawiającego, krawędź zamontowanej płyty zamaskowana aluminiowym płaskownikiem lub kątownikiem profilowanym, zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym, skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, pojemność skrzyni ładunkowej - 16 m3 (13m3 na odpady, 3m3 na zbiornik na wodę do mycia pojemników), skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie, objętość kosza zasypowego min. 2,5 m3,dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy o grubości 6 mm typu Hardox lub równoważnej, pozostałe elementy odwłoka z blachy o podwyższonej odporności na ścieranie o grubości 3 mm (w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, mechanizm zgniatania liniowo-płytowy, czyli tzw. „szufladowy”,stopień zagęszczania odpadów min. 1: 5, możliwość zmiany ciśnienia stopnia zagęszczania w układzie hydraulicznym- przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na kilka wariantów: surowce, papier, komunalne itp.,uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 60 do 1100 litrów, dwuetapowy proces podnoszenia pojemnika: 1. prostopadłe unoszenie pojemnika 2. obrót, przełącznik do ustawienia dwóch prędkości podnoszenia zasypu: dla pojemników o pojemności do 240 litrów i powyżej, część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowanie, siłowniki prasy zgniatającej bez wewnętrznych czujników zbliżeniowych i krańcowych, umieszczone na zewnątrz odwłoka, układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, ściany boczne zabudowy przystosowane do umieszczenia reklam stosowanych u Zamawiającego, króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym, kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy, dwa włączniki bezpieczeństwa, krawędź zasypu położona na wysokości max. 1200 mm, zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor RAL 2011, sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego, Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu się pojazdu do tyłu (brzęczyk ostrzegawczy z tyłu pojazdu),zabudowa odpowiada wytycznym 2006/42/WE oraz posiada deklarację zgodności CE, zabudowa zgodna z normą PN-EN 1501-1 lub równoważną(w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyposażony w urządzenia rejestrujące oraz instrumenty pomiarowe kompatybilne z eksploatowanym u Zamawiającego systemem do zarządzania flotą pojazdów „FM.frameLOGIC”. Wykonawca zobowiązany jest do montażu w pojeździe rejestratora GPS podłączonego do magistrali CAN, sondy pomiaru paliwa oraz opomiarowania pracy zasypu i otwarcia odwłoka. W dniu dostawy Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu m.in.:Dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, Instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, Książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim, Kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi prawa, pełną dokumentację z UDT, Pozostałe zapisy dotyczące OPZ określono w Załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 175
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń). Minimalny okres gwarancji na pojazd wynosi 24 miesiące. Płatny serwis pogwarancyjny- 10 lat.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dotyczy wszystkich części zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dotyczy wszystkich części zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dotyczy części nr 1 zamówienia

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 (jedną) dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem wyposażonego w żuraw hydrauliczny do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 2 do SIWZ.

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów

W zakresie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 (zdolności techniczne lub zawodowe) dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Dotyczy części nr 2 zamówienia

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 (jedną) dostawę fabrycznie nowego pojazdu z zabudową śmieciarki wraz z zintegrowanym systemem myjącym.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w warunek może być spełniony łącznie.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według Załącznika nr 2 do SIWZ.

Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów

W zakresie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 (zdolności techniczne lub zawodowe) dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający przewiduje możliwość: 1)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (dostawy) w sytuacji wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w realizacji. 2)zmiany lub rezygnacji z Podwykonawców, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem §7 ust. 3 umowy. Strony mają prawo do zmiany umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 24/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 09:15
Lugar:

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica (sala narad, I piętro), POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Oferty winny zostać złożone w terminie składania ofert określonym powyżej pod adresem: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica (Sekretariat, I piętro)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywna przesłanka wykluczenia Wykonawcy z postępowania).2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VI.1. SIWZ:

1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 2 w związku z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w formie jednolitego dokumentu (JEDZ),2) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 3) Wykaz dostaw, 4) Dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie dostaw, o którym mowa w pkt VII.1.3) SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt VI.2.SIWZ:1) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 2 w związku z art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.4) Dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp w sytuacji gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.2.1) SIWZ wskaże, iż zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien złożyć również niżej wymienione oświadczenia i dokumenty dotyczące tych podmiotów (lub podmiotu):

a) Jednolity dokument (JEDZ) składany na podstawie art. 25a ust 3 pkt 1 ustawy Pzp, sporządzony według Załącznika nr 6 do SIWZ, b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5pkt 1 ustawy Pzp, c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku gdy Wykonawca (inny podmiot) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, albo w przypadku gdy Wykonawca (inny podmiot) ma siedzibę na terytorium RP, ale osoba, której dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie mają zapisy pkt VII.2.3. a)-c),VII.5.a)-d), VII.6.b)-c) SIWZ. 5. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziel. zamów. należy załączyć dokument pełnomocnictwa - pkt. XI. 4. d)-e) SIWZ

6. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość wynosi: cz nr 1 zamówienia: 9 000,00 PLN, cz nr 2 zamówienia: 9 000,00 PLN. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt XII.1. SIWZ. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. okres określony w pkt X.1. SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo

b) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5) i 6) wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

O okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

9) Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

10) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11) W przypadku wniesienia odwołania, po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12) Pozostałe zapisy dotyczące odwołania zawarte są w Dziale VI Rozdział 2 Odwołanie ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
16/10/2018