Доставки - 459148-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението459148-2018
PDДата на публикуване19/10/2018
OJНомер на броя на ОВ S202
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на земеделието,храните и горите (831909905)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен17/10/2018
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
30199230 - Пощенски пликове
30199000 - Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)www.mzh.government.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС