Supplies - 459159-2018

19/10/2018    S202

Poland-Gdansk: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2018/S 202-459159

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
Postal address: ul. Fiszera 14
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-231
Country: Poland
E-mail: estacel@imp.gda.pl
Internet address(es):
Main address: www.imp.gda.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instytu PAN
I.5)Main activity
Other activity: Działalność Naukowa

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej

II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej PE, przez Zamawiającego i Współzamawiających do ich budynków oraz ich infrastruktury, zgodnie z posiadanymi tytułami prawnymi. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 39 329 494.33 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup energii elektrycznej dla budynków i infrastruktury Zamawiającego i Współzamawiających zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 obejmuje zakup energii elektrycznej dla budynków i infrastruktury Zamawiającego i Współzamawiających. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części 1, zawierający lokalizacje oraz opis punktów poboru energii elektrycznej wraz z mocą umowną i szacowanym zużyciem, zawarty jest w części 1 załącznika nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup energii elektrycznej dla budynków i infrastruktury Zamawiającego i Współzamawiających zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL71 Łódzkie
II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 obejmuje zakup energii elektrycznej dla oświetlenia terenów Politechniki Łódzkiej. Opis przedmiotu zamówienia w części 2, zawierający lokalizację oraz opis punktu poboru energii elektrycznej wraz z mocą umowną i szacowanym zużyciem, zawarty jest w części 2 załącznika nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Zakup energii elektrycznej dla budynków i infrastruktury Zamawiającego i Współzamawiających zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
National registration number: 8130268082
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 48 375 278.03 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2018